سه شنبه، 30 شهريور 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : کارشناسی ارشد
استاد :   مهدی پورشا
پنجشنه، 24 آبان 1397

استاد :   کریم عابدی
يکشنبه، 9 تير 1398

استاد :   کریم عابدی
يکشنبه، 9 تير 1398

استاد :   کریم عابدی
يکشنبه، 9 تير 1398

استاد :   کریم عابدی
يکشنبه، 9 تير 1398
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی عمران - صندوق پستی: 11111-53318 | دفتر دانشکده عمران: 33444344-41-98+ | office-civil@sut.ac.ir