پنج شنبه، 6 مهر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

کریم عابدی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: k_abedi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459329-41-98+
شماره فکس: 33444343-41-98+
حبیب حکیم زاده
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: hakimzadeh@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459391-41-98+
شماره فکس: 33444343-41-98+
مهرداد امامی تبریزی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: m.emami@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459398-41-98+
شماره فکس: 33459357-41-98+
علیرضا محمدجعفری صادقی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: mohammadjafari@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459390-41-98+
شماره فکس: 33444343-41-98+
آرش اکبری حامد
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: akbarihamed.a@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459396-41-98+
شماره فکس: 33459396-41-98+
محمدرضا چناقلو
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: mrchenaghlou@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459385-41-98+
شماره فکس:
محمدعلی کی نژاد
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: ma_kaynejad@tabriziau.ac.ir
شماره تلفن: 35412135-41-98+
شماره فکس: 35412140-41-98+
احمدرضا مصطفی قره باغی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: mgharabaghi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459322-41-98+
شماره فکس:
حسن افشین
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: hafshin@sut.ac.ir
شماره تلفن: 989143119065+
شماره فکس: 984133855585+
مهدی پورشا
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: poursha@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459388-41-98+
شماره فکس:
محمد چرختاب بسیم
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: basim@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459397-41-98+
شماره فکس:
غلامرضا قدسی شریفی
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:
 حمید حیدری ترکمانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: Hamid_heidary@sut.ac.ir
شماره تلفن:
شماره فکس:
صادق قوامی جمال
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: ghavamijamal@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459381-41-98+
شماره فکس:
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی عمران - صندوق پستی: 11111-53318 | دفتر دانشکده عمران: 33444344-41-98+ | office-civil@sut.ac.ir