چهارشنبه، 16 آذر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

کریم عابدی
مرتبه علمی :استاد
تخصص : Structural Engineering
زمینه های تحقیقاتی : Space Structures, Steel Structures, Finite Element Method, Structural Stability
مراکز تحقیقاتی :Laboratory of Structure

پست الکترونیکی: k_abedi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459329-41-98+
شماره فکس: 33444343-41-98+
رزومه:


Specifications
 
Name: Karim Abedi
Date of Birth: 29th Dec, 1959, Salmas, West Azerbaijan, Iran
Title: Ph. D
Major Field: Structural Engineering
Position: Professor
Address: Faculty of Civil Engineering, Sahand University of Technology,
P.O.Box 51335-1996, Tabriz, Iran
Tel:  +98-413-3459329
Fax: +98-413-3444343
E-Mail: k_abedi@sut.ac.ir
Web Page: http://fa.cie.sut.ac.ir/
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
I serve as a Full Professor of Structural Engineering at Sahand University of Technology. I am supervising experimental and numerical research for postgraduate students. During my career, I have authored and co-authored over seventy peer-reviewed research articles published in the high-status engineering journals. I have also successfully co-authored three peer-reviewed books about structural stability published by SUT press. I was a member of scientific committee of the most national civil engineering conferences. I am frequently invited to judge the work of others in my field by high-status journals and conferences. I am also frequently invited to give a lecture in the field of space structures.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education
 
Ph. D. 1993-1997, Department of Civil Engineering, University of Surrey, England.
M. Sc. 1987-1989, Department of Civil Engineering, Tabriz University, Tabriz, Iran.
B. Sc., 1981-1986, Department of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.

------------------------------------------------------------------------------------------
Professional Membership

IASS (International Association for Shell and Spatial Structures)
IISS (Iranian Institute of Spatial Structures)
------------------------------------------------------------------------------------------
Areas of Interests
 
Space Structures
Steel Structures
Finite Element Method
Structural Stability
------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching Experience
 
In B. Sc: 
              1) Static
              2) Strength of Materials
              3) Analysis of Structures (2)
 In M. Sc:
              1) Modeling, Analysis and Design of Space Structures
              2) Stability Theory of Structures
              3) Finite Element Procedures
              4) Theory of Elasticity and Plasticity
              5) Matrix Structural Analysis
              6) Retrofitting of Structures
In Ph. D:
              1) Nonlinear Finite Element Analysis
              2) Stability Analysis of Space Structures
 
(برای تمام دروس تدریس شده در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، مطابق با آخرین سرفصل های مصوب وزارت علوم،فایل های Powepoint تهیه و در سایت دانشگاه(http://fa.cie.sut.ac.ir/) قرار داده شده و فایل های آنها قابل دسترسی برای عموم دانشجویان و اساتید علاقمند در کل کشور است. این فایل ها در هر ترم ارتقاء داده شده و بروز می گردند. فایل های Powepoint دروس زیر در دسترس می باشند:

 • مقاومت مصالح 2 ( دوره کارشناسی)؛
 • تحلیل سازه 2 (دوره کارشناسی)؛
 • تئوری الاستیسیته (دوره کارشناسی ارشد)؛
 • تئوری پایداری سازه ها (دوره کارشناسی ارشد)؛
 • روش عناصر محدود (دوره کارشناسی ارشد)؛
 • مدل سازی، تحلیل و طراحی سازه های فضاکار (دوره های کارشناسی ارشد و دکترا)؛
 • عناصر محدود پیشرفته غیرخطی(دوره دکتری)).

 
------------------------------------------------------------------------------------------
Translated Books

 1. روش های عناصر محدود (مجلد اول)، تالیف کلاوس یورگن باته، 1377  (چاپ دوم، 1390 و چاپ سوم، 1394).
 2. روش های عناصر محدود (مجلد دوم)، تالیف کلاوس یورگن باته، 1378 ( چاپ دوم، 1396).
 3. مبانی مکانیک سازه ای، تالیف کیت د. هیلمستاد، 1379.
 4. تحلیل ماتریسی سازه ها، تالیف ویلیام مک گوایر، ریچارد ه. گالاگر و رونالد د. زیمیان، 1381.
 5. تحلیل غیرارتجاعی جامدات و سازه ها، تالیف کلاوس یورگن باته و میلوش کوجیچ، 1386.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Written Books
 

 1. Stability Analysis of Space Structures, By: K. Abedi and B. Shekasteband,  2010, (in Persian)

 
This book serves as both a textbook for postgraduate courses on stability analysis of space structures and a reference volume for engineers and scientists. It includes some original derivations as well as many new research results not yet published in periodicals. The contents of this book contains fundamental of stability theory, different class of the instability phenomenon in space structures, static collapse analysis considering the nodal snap-through, static collapse analysis considering the member buckling phenomenon, dynamic collapse analysis considering dynamic propagation of a local nodal snap-through and member snap.
این کتاب، حاصل بیش از بیست سال تجربه، تحقیق و نیز تدریس مؤلف اول در دوره ­های کارشناسی ارشد و دکتری و نیز تحقیق و مطالعۀ مؤلف دوم است. اهداف اصلي كتاب حاضر عبارت اند از:

 • ارائه مباني نظری تحلیل پایداری سازه ­های فضاکار مشبک؛
 • تشریح ناپایداری ­ها و خرابی ­هایی که وقوع آنها در ساز­ه های فضاکار محتمل است؛
 • تاکید خاص بر تشریح پدیدۀ انتشار دینامیکی خرابی ­های موضعی و خرابی پیشرونده در سازه ­های فضاکار؛
 • ارائه جزئیات کامل روش­ های تحلیل استاتیکی و دینامیکی خرابی سازه­ ها.

 

 1. Fundamental of Structural Stability, By: K. Abedi and B. Shekasteband,  2014,   (in Persian)

 
 The material contained in this text is ideally suited for postgraduate students in Civil, Mechanics and Aerospace Engineering. The topics presented in the text pertain to various aspects of elastic buckling and inelastic instability. The emphasis of the book is on the fundamental concepts and on the methodology developed through the years to solve structural stability problems. The book contains a detailed treatment of the different class of the instability phenomenon, elastic and inelastic stability analysis of columns, beams, beam-columns, frames, arches, plates and shells.
این کتاب مجموعه‌اي جامع جهت آشنايي با مبانی پايداري سازه‌ها است. پایداری سازه‌ها از مهمترین دروس مهندسی سازه است که بحث اصلی آن کمانش سازه ها می باشد. آشنایی دانشجویان رشته مهندسی سازه و مهندسین محاسب سازه ها با مبانی پایداری سازه امری اجتناب ناپذیر و ضروری می باشد. اهداف اصلي كتاب حاضر عبارت اند از:

 • ارائه مباني پایداری سازه­ ها؛
 • تشریح ناپایداری ­ها و خرابی ­هایی که وقوع آنها در انواع متنوعی از سازه ­ها محتمل است؛
 • تاکید خاص بر تشریح پدیدۀ کمانش ستون ها، تیرستون ها، قاب ها، قوس ها، صفحات و پوسته ها؛

( کتاب مذکور در مراسم سالانه سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف هیات داوران به عنوان کتاب شایسته تقدیر در زمینه علوم مهندسی انتخاب شد)

 

 1. Advanced Topics on Structural Stability, By: K. Abedi and B. Shekasteband,  2020,   (in Persian)

 
This book is by no means a comprehensive treatment of structural stability. However, it contains both numerical and experimental methods that could be of interest for a variety of structural specialists. Expert researchers will find the most recent progresses in the stability of structures, including advanced problems in Finite Element-related Stability treatments, Progressive Collapse phenomenon, and Dynamic Instability issue. Professionals will find many practical concepts and numerical results, useful for the design of skeletal structures made of traditional and advanced materials. They will be able to understand complex stability tests conducted on different parts of structures.
 
 تحلیل پایداری سازه­ های واقعی مستلزم استفاده از مدل ­های عناصر محدود پیشرفته و تحلیل ­های غیرخطی می ­باشد. از سوی دیگر، ناپایداری دینامیکی سازه­ های مختلف و معیارهای ارزیابی آن تحت اثر گسترۀ وسیعی از بارهای دینامیکی، جزو مسائل پیشرفتۀ پایداری سازه ­ها می­باشد. از دیگر مسائل پیشرفتۀ پایداری سازه­ ها می ­توان موضوع مهم خرابی پیشروندۀ سازه ­ها، روش ­های تحلیل و روش ­های مقاوم ­سازی سازه­ ها در برابر این نوع خرابی را ذکر نمود که در دهه ­های اخیر مورد توجه ویژۀ محققان قرار گرفته و مطالعات زیادی در رابطه با این موضوع انجام یافته است. با توجه به حساسیت رفتار ناپایداری سازه­ ها به ناکاملی ­های اولیه، آزمایش ­ها ابزار اساسی در بررسی ناپایداری سازه ­ها می ­باشند و انجام تحلیل ­های پیشرفتۀ ناپایداری به تنهایی کافی نیستند. از این­رو، در کنار تحلیل ­های عددی، روش ­های مطالعات آزمایشگاهی در روی رفتار ناپایداری سازه ­ها جزو مسائل پیشرفتۀ پایداری سازه ­ها می ­باشند. کتاب حاضر بر اساس تجربیات و مطالعات گسترده مولفین، در زمینه مباحث پیشرفتۀ مذکور در پایداری سازه ها به نگارش در آمده است.
اهداف اصلي كتاب حاضر عبارت اند از:
— ارائه مباحث پیشرفته مورد استفاده در مطالعات پژوهشی ناپایداری سازه ­ها؛
— پوشش فضای بین مبانی و مسائل پیشرفته پایداری سازه­ ها؛
— ارائۀ روش­ های نوین عددی و آزمایشگاهی بررسی ناپایداری سازه­ ها تحت اثر انواع رویدادها؛
— ارائۀ روش­ های بدیع مقابله با انواع ناپایداری در سازه ­ها.
در ضمن برخي از ويژگي­ هاي اين كتاب عبارت اند از:
— اين كتاب شامل نتايج آخرين و جديدترين پژوهش ­ها در زمينة مباحث پیشرفته پایداری سازه­ ها بوده؛ به گونه ­ای که مراجع مورد استفاده در انتهای هر فصل آورده شده است؛
— كتاب شامل مباحث پیشرفته پایداری سازه­ ها است، از اين­رو براي دانشجويان دوره ­هاي كارشناسي ارشد و دكتري و نيز براي پژوهشگران ارجمند مي ­تواند سودمند باشد.
 
------------------------------------------------------------------------------------------
Edited Book

 1. تکنولوژی طراحی و ساخت سازه های صنعتی و مدولار، تالیف ایشتایپ، دورهوفر و روزنتال، ترجمه: دکتر مازیار آصفی، 1389.
 2. گزارش تحلیلی زمین لرزه سرپل ذهاب استان کرمانشاه، تالیف دکتر آرش اکبری حامد، دکتر علیرضا محمد جعفری صادقی، دکتر محمد چرختاب بسیم، دکتر مهرداد امامی تبریزی، انتشارات دانشگاه صنعتی سهند تبریز، 1397.

------------------------------------------------------------------------------------------
Published Journal Papers
 
 

 1. Abedi, K and Parke, G A R, "Progressive Collapse of Single-Layer Braced Domes", International Journal of Space Structures, Vol. 11, No. 2, 1996.
 1. Parke, G A R, Toy, N, Savory, E, Abedi, K and Chenaghlou, R, "Appraisal of Deployable Dome Structures under Wind Loading", Wind and Structures, Vol. 1, No. 4, 1998.
 1. Sheidaii, M R, Parke G A R, Abedi, K and Behravesh, A, "Dynamic Snap-Through Buckling of Truss-Type Structures", International Journal of Space Structures, Vol. 16, No. 2, 2001.
 1.  Abedi, K and Parke G A R, "Experimental Study of Dynamic Propagation of Local Snap-Through in Single-Layer Braced Domes", International Journal of Space Structures, Vol. 16, No. 2, 2001.
 1.  Sheidaii, M R, Abedi, K, Behravesh, A and Parke, G A R, "An Investigation into the Collapse Behaviour of Double Layer Space Trusses", Iranian Journal of Science & Technology’, Vol. 27, No. B1, 2003.
 1.  Abedi, K and Habashizadeh, M, "Dynamic Instability Analysis of Two-Dimensional Industrial Frames Subjected to Impulsive Loading", International Journal of Engineering Science of the University of Science and Technology, Vol. 14, No. 2, 2003. ( in Persian)
 1.  Abedi, K, Chenaghlou, M and Alirezaie, S, "Investigation into the Progressive Collapse Behaviour of Space Steel Frames", International Journal of Engineering Science of the University of Science and Technology, Vol. 14, No. 4, 2003. ( in Persian)
 1.  Abedi, K, Afshin, H and Ferdousi, A, "Investigation into the Behaviour of a Novel Section for Concrete Filled Steel Columns under Axial and Cyclic Loading with Finite Element Method", Journal of Faculty of Engineering, University of Tabriz, Vol. 29, No. 3, 2004. ( in Persian)
 1. Aghajari, S, Abedi, K and Showkati, H, "Buckling and Post-Buckling Behaviour of Thin-Walled Cylindrical Steel Shells with Varying Thickness Subjected to Uniform External Pressure", Thin-Walled Structures, Vol. 44, 2006.                                                                              
 1. Abedi, K and Habashizadeh, M, "Investigation into the Dynamic Instability Analysis of 3D Dimensional Industrial Frames Subjected to Impulsive Loading", Journal of Faculty of Engineering, University of Tabriz, Vol. 32, No. 3, Spring 2006.   ( in Persian)
 1. Talebpour, R, Abedi, K and Gharebaghi, A R, "Finite Element Modeling of Collapse Propagation in Offshore Pipelines", Journal of Marine Engineering, Vol. 3, No. 4, Winter 2006. ( in Persian)                                                                       
 1. Abedi, K and Parke, G A R, "Investigation into the Behaviour of a Ductile Multi-Tubular Force Limiting Device", Iranian Journal of Science & Technology, Vol. 31, No. B2, 2007.
 1. Abedi, K and Sheidaii, M R, "Investigation of the Double-Layer Grid Space Structures Resistance to Progressive Collapse", Esteghlal, Journal of Engineering, Isfahan University of Technology, Vol. 26, No. 1, September 2007. ( in Persian)
 1. Abedi, K, Ferdousi, A and Afshin, H, "A Novel Section for Concrete Filled Steel Columns", Thin-walled Structures, Vol. 46, 2008.
 1.  Chenaghlou, M R, Abedi, K and Alizadeh, H, "Investigation into the Collapse Behaviour of Steel Shear Walls", Journal of Faculty of Engineering, University of Tabriz, Vol. 35, No. 3, 2008. ( in Persian)                                                                   
 1. Eghbalian, M and Abedi, K, "Investigation into the Behaviour of Unstiffened Steel Shear Walls in Tall Buildings", Journal of Faculty of Engineering, University of Tabriz, Vol. 35, No. 3, 2008. ( in Persian)                                                            
 1. Abedi, K and Shekastehband, B, "Static Stability Behaviour of Plane Double-Layer Tensegrity Structures", International Journal of Space Structures, Vol. 23, No. 2, 2008.
 2. Pasbani Khiavi, M, Mostafa Gharabaghi, A, R, and Abedi, K, "The Effect of Far Boundary on Hydrodynamic Pressure due to the Dam-Reservoir Interaction Using Finite Element Method", Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz, Vol. 39, No. 2, Summer 2009. (in Persian)
 3. Pasbani Khiavi, M, Mostafa Gharabaghi, A, R, and Abedi, K, "Dynamic Analysis of Porous Media using Finite Element Method", World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume 58, October 2009.
 4. Abedi, K, Afshin, H and NooriShirazi, M R, "Numerical Study on the Seismic Retrofitting of Reinforced Concrete Bridge Columns using Rectified Steel Jackets ", Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing), Vol. 11, No. 2, 2010.
 5. Omrani, Z, Mostafa Gharabaghi, A, and Abedi, K, "Investigation into Dynamic Buckle Propagation Velocity in Marine Pipelines", Journal of Marine Engineering, Journal of Marine Engineering, Vol. 6, No. 11, Spring and Summer 2010. ( in Persian)                   
 6. Ghandi, E and Abedi, K, "An Investigation into the Stability of Continuous and Discontinuous Strut Tensegrity Grids Composed of Triangular Simplexes", Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz, Vol. 39, No. 3, Autumn 2009. (in Persian)
 7. Pasbani Khiavi, M, Mostafa Gharabaghi, A, R, and Abedi, K, "Dynamic Analysis of Porous Media in Time Domain Using Finite Element Model", Journal of Porous Media, Vol. 13, No. 10, 2010.     
 8. Chogoli, H, Chenaghlou, M R and Abedi, K, "Investigation into the Behaviour of Concrete Filled Double Skin Tubular Columns (CFDST)", Journal of Civil and Surveying Engineering, University of Tehran, Vol. 44, No. 5, February 2011.  (in Persian)
 9. Arablouei, A, Ghalandarzadeh, A, Gharebaghi, A R M, and Abedi, K, "A Numerical Study of Liquefaction Induced Deformation on Caisson-Type Quay Wall Using Partially Coupled Solution", Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Vol. 133, No. 2, May 2011.  
 10.  Shekastehband, B, Abedi, K and Chenaghlou, M R, "Sensitivity Analysis of Tensegrity Systems due to Member Loss", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 67, Issue 9, September 2011.
 11. Aghajari, S, Showkati, H, and, Abedi, K, "Experimental Investigation on Thin Cylindrical Shells with Stepwise Variable Thickness", Structural Engineering and Mechanics, an International Journal, Vol. 39, No. 6, 2011.
 12. Arablouei, A, Gharebaghi, A R M, Ghalandarzadeh, A, Abedi, K and Ishibashi, I, "Effects of Seawater-Structure-Soil Interaction on Seismic Performance of Caisson-Type Quay Wall”, Computers and Structures, Vol. 89, 2439–2459, 2011.
 13. Shekastehband, B, Abedi, K, Diant, N and Chenaghlou, M R, " Experimental and Numerical Studies on the Collapse Behavior of Tensegrity Systems Considering Cable Rupture and Strut Collapse with Snap-Through", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 47, 751-768, 2012.
 14. Shahbazi, Y, Chenaghlou, M R, Abedi, K, Khosrowjerdi, M J, and Preumont, A, "A New Energy Harvester Using Cross-Ply Cylindrical Membrane Shell Integrated with PVDF Layers", Microsystem Technologies, Vol. 18, No.12, December 2012, Pages 1981-1989.
 15. Mohammadi, M, Abedi, K and Taghizadieh, N, “Stability Analysis of Single-Layer Barrel Vault Space Structures”, International Journal of Space Structures, Vol. 27, No. 4, 2012.
 16. Mohammadi, M, Taghizadieh, N, Abedi, K and Sadeghi, A, “Investigation into the Stability Behaviour of Single-Layer Barrel Vault Space Structures”, Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz, Vol. 42, No. 2, Summer 2012. (in Persian)
 17. Dadkhah Khiabani, E, Mostafa Gharabaghi, A, R and Abedi, K, "Investigation into the Effects of Buckle Arrestors on the Arresting of Dynamic Buckle Propagation in Pipelines", Journal of Marine Engineering, Volume 8, No. 16, Fall & Winter 2012. (in Persian)
 18. Esmaeili Niari, Sh, Rafezy, B and Abedi, K, "Numerical Study on the Shear Resistance of Cold-Formed Steel Shear Wall with Steel Sheathing", Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing), Vol. 14, No. 3, 2013.
 19. Shekastehband, B and Abedi, K, "Collapse Behavior of Tensegrity Systems Due to Cable Rupture", International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 13, No. 5, 2013.
 20. Habashizadeh, M, Chenaghlou, M and Abedi, K, "3D Finite Element Modeling of Composite Connection of RCS Frames Subjected to Cyclic Loading", Steel and Composite Structures, An International Journal, Vol. 15, No. 3, 2013
 21. Omrani, Z, Abedi, K and Mostafa Gharabaghi, A, "Effects of Diameter to Thickness Ratio and External Pressure on the Velocity of Dynamic Buckle Propagation in Offshore Pipelines", Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Vol. 135, No. 4, 2013.
 22. Shekastehband, B, Abedi, K and Dianat, N, "Experimental and Numerical Study on Self Stress Design of Tensegrity System", Meccanica, Vol. 48, No. 10, 2013.
 23. Mohammad Alizadeh, S and Abedi, K, “Fire Resistance of Stiffened Circular Concrete-Filled Steel Tubular (CFT) Columns”, Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz, Vol. 43, No. 2, Summer 2013. (in Persian)
 24. Meraji, L, Afshin, H, and Abedi, K, “Investigation into the Possibility of Reactive Powder Concrete Production Using Available Materials in Iran”, Concrete Research, A Biannual Journal, University of Guilan, Vol.5, No.2, Winter 2013. (in Persian)
 25. Shekastehband, B and Abedi, K, "Dynamic Propagation of Snap-Through Buckling in Tensegrity Structures", International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 14, No. 1, 2014.
 26. Shekastehband, B, Abedi, K and Dianat, N, "Experimental and Numerical Studies on the Progressive Collapse Behavior of Tensegrity Systems", International Journal of Space Structures, Vol. 29, No. 1, 2014.
 27. Habashizadeh, M, Chenaghlou, M, Abedi, K and Afshin, H, "Modeling of RCS Frames and Effect of Joint Behavior on the Overall Response of RCS Frames", Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz, Vol. 44, No. 2, Summer 2014. (in Persian)
 28. Tofighi Zehabi, K and Abedi, K, “Effects of Self-Stress Level on the Instability Behaviour of Barrel Vault Tensegrity Systems”, Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz, Vol. 44, No. 3, 2014. (in Persian)
 29. Abbasi Mousavi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Imperfection Sensitivity Analysis of Double Domes Free Form Space Structures”, International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 15, No. 4, 2015.
 30. Abedi, K, Nabati, A, Afshin, H and Ferdosi, A, “Investigation into Behavior of CFT Circular Columns under Long-term Axial and Cyclic Loadings”, Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing), Vol. 16, No. 3, 2015.
 31. EmamGholizadeh, M, Mostafa Gharabaghi, A, R, Abedi, K and Sedaaghi, M, Experimental Study on the Effect of Splitter Plate’s Angle on the Scouring under Submarine Pipeline due to Steady Current and Clear Water Condition", International journal of Engineering, Vol. 28, No.3, March, 2015.
 32. Ghandi, E, Rafezy, B, Abedi, K and Howson, P, Coupled Flexural-Torsional Dynamic Stiffness Matrix of an Elastically Supported Axially Loaded Beam with Shear Resistant In-fill”, The Structural Design of Tall and Special Buildings, Vol. 24, Issue 7, 2015.
 33. Esmaeili Niari, Sh, Rafezy, B and Abedi, K, "Seismic Behavior of Steel Sheathed Cold-Formed Steel Shear Wall: Experimental Investigation and Numerical Modeling", Thin-Walled Structures, Vol. 96, 2015.    
 34. Abbasi Mousavi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Double Domes Free Form Space Structures: Stability Behavior and Imperfection Sensitivity Analysis”, Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz, Volume 45, Issue 4, 2016. (in Persian)
 35. Shekastehband, B, Taromi, A and Abedi, K, “Fire Performance of Stiffened Concrete Filled Double Skin Steel Tubular Columns”, Fire Safety Journal, Volume 88, 2017.
 36. Meraji, L, Afshin, H, and Abedi, K, “Investigation into the Effects of Fibers Type on the Properties of  Reactive Powder Concrete”, Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz, Vol. 24, No. 4, Winter 2017. (in Persian)
 37. Soltani, N, Abedi, K, Poursha, M and Golabi, H, “An Investigation of Seismic Parameters of Low Yield Strength Steel Plate Shear Walls”, Earthquakes and Structures, An International Journal, Vol. 12, No. 5, 2017
 38. Esmaeili, N, Abedi, K and Ghandi, E, “Experimental Investigation into Behavior of Steel Sheathed Cold-Formed Shear Walls Subjected to Lateral Cyclic Loading”, Journal of Structure and Steel, Volume 21, 2017. (in Persian)
 39. Kosari, E, Poursha, M and Abedi, K, “Seismic Evaluation of Tall Unstiffened Steel Plate Shear Wall (SPSW) Systems with Emphasis on Reversal Phenomenon in the Higher Mode Pushover Curve”, International Journal of Civil Engineering, 2018.
 40. Shekastehband, B, Taromi, A and Abedi, K, “Investigation into the Effect of Inner Steel Tube-Concrete Composite Action on the Fire Resistance of CFDST Columns”, Civil Engineering Sharif, Volume 34.2, Issue 1-2, Spring 2018. (in Persian)
 41. Noori Shirazi, M R, Afshin, H and Abedi, K, “Experimental Investigation into the Behavior of Plain Concrete Columns Retrofitted with New Hybrid Steel-FRP Jackets”, Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz, Vol. 48, Issue 1, Spring 2018. (in Persian)
 42. Noori Shirazi, M R, Afshin, H and Abedi, K, “Experimental and Numerical Study about Seismic Retrofitting of Corrosion-Damaged Reinforced Concrete Columns of Bridge Using Combination of FRP Wrapping and Steel Profiles”, Steel and Composite Structures, An International Journal,  Vol. 30, No. 3, 2019.
 43. Kheirollahi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Seismic Collapse Assessment of Double-Layer Barrel Vault Roofs with Double-Layer Vertical Walls”, Advances in Structural Engineering, Vol. 22, No. 13, 2019.
 44. Meraji, L, Afshin, H, and Abedi, K, “Flexural Behavior of RC Beams Retrofitted by Ultra-high Performance Fiber-reinforced Concrete”, Computers and Concrete, An International Journal, Vol. 24, No. 2, 2019.
 45. Poursharifi, M, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Introducing a New All Steel Accordion Force Limiting Device for Space Structures”, Structural Engineering and Mechanics, An International Journal, Vol. 74, No. 1, 2020.
 46. Khalili, R, Poursha, M and Abedi, K, “Behavior Factor and Displacement Amplification Factor for Single-layer Barrel Vaults”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 169, 2020.
 47. Asghari, R, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Investigation into Pre-Stress Modes and Optimal Layout of a New Hybrid Cable-Strut System”, Advances in Structural Engineering, Vol. 23, No. 7, 2020.
 48. MirzaAghazadeh, K, Abedi, K and Shekastehband, B, “Collapse Behavior of Tensegrity Barrel-Vault Structures Based on DI-Pyramid (DP) Units”, International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 20, No. 11, 2020.
 49. Chenaghlou, M R, Kheirollahi, M, Abedi, K, Akbari, A and Fathpour, A, “Inherent Adaptive Structures Using Nature-Inspired Compound Elements”, Frontiers in Built Environment, Structural Sensing Section, Vol. 6, November, 2020.
 50. Sarmasti, H, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Stability Behavior of the Transmission Line System under Incremental Dynamic Wind Load”, Wind and Structures, An International Journal, Vol. 31, No. 6, 2020.
 51. Kheirollahi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Optimization of Modal Load Pattern Push-over Analysis of Double-Layer Barrel Vault Roofs with Double-Layer Vertical Walls”, Modares Civil Engineering Journal, Vol.20, No.5, October 2020. (in Persian).
 52. MirzaAghazadeh, K, Abedi, K and Shekastehband, B, “An Efficient Self-Stress Design of Tensegrity Shell Structures”, Meccanica, Vol. 56, 2021.
 53. Poursharifi, M, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Stability Analysis of Double-Layer Barrel Vaults Incorporating Accordion Force Limiting Device”, Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz, Vol. 51, Issue 2, Summer 2021. (in Persian)
 54. Matinpour, M H, Abedi, K and Shekastehband, B, “Collapse Behavior of Cable-Stiffened Single-Layer Barrel Vaults with Novel Forms of Out-of-Plane Cables”, International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 21, No.2, 2021.
 55. Kheirollahi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “A new pushover procedure for estimating seismic demand of double-layer barrel vault roof with vertical double-layer walls”, Structures, Vol. 34, December 2021.
 56. Aghani, K, Afshin, H and Abedi, K, “Finite Element-based Prediction of the Long-term Deflection of Reinforced Concrete Beams Strengthened with Prestressed Fiber-reinforced Polymers”, Structures, Vol. 43, 2022.
 57. Asghari, R, Abedi, K, Chenaghlou, M R and Shekastehband, “Retrofitting of Hybrid Cable Domes Against Strut Buckling Using Di-Pyramid (DP) Module and Force-Limiting Devices (FLD)”, Thin-Walled Structures, Vol. 180, November 2022.
 58. Valinezhad, M and Abedi, K, “Investigation into the Stability Behavior of Single-Layer Triple Domes Free Form Space Structures with Triangular Innovational Transformation”, Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz, Vol. 52, Issue 2, Summer 2022. (in Persian)
 59. Sarmasti, H, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Stability Analysis of the Transmission Lines under Simultaneous Wind Load and Ice Shedding”, Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz, (in Persian) (Accepted, under publication).
 60. Asghari, R, Abedi, K, Chenaghlou, M R and Shekastehband, “Investigation into Collapse Behavior of a Cable Dome with Hybrid Form and Improvement of the Behavior with Force Limiting Device”, Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz, (in Persian) (Accepted, under publication).  
 

------------------------------------------------------------------------------------------
Published Conference Papers
 
 

 1. Abedi, K and Parke, G A R, "Dynamic Propagation of Local Instability in Single-Layer Braced Domes", Asia-Pacific Conference on Shell and Spatial Structures, Beijing, China, May 21-25, 1996, 556-563.
 1. Parke, G A R and Abedi, K, "The Large Deformation and Cyclic Behaviour of a Ductile Multi-Tubular Force Limiting Device", International Seminar on Quasi-Impulsive Analysis, Osaka, Japan, November 20-22, 1996.
 1. Abedi, K and Parke, G A R, "Effects of Initial Imperfections on the Dynamic Propagation of Local Instability in Single-Layer Braced Domes", 5th International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures, Nagoya, Japan, July 29-31, 1997.
 1. Abedi, K, "Instability Behavior and Collapse Analysis of Space Structures", First National Conference on Space Structures, Tehran, Iran, May 16-18, 1998.
 1. Sheidaii, M R, Abedi, K and Behravesh, A, "An Investigation into the Collapse Behaviour of Double Layer Grid Space Structures", Annual LUSAS User Conference for the Construction Industry, November 2-3, London, England, 2000.
 1. Sheidaii, M R, Abedi, K and Behravesh, A, "Collapse Behaviour of Double Layer Space Trusses", IASS Symposium on Theory, Design and Realization of Shell and Spatial Structures, October 9-13, Nagoya, Japan, 2001.
 1.  Abedi, K and Parke G A R, "Investigation into the Experimental Behaviour of Dynamic Propagation of Local Snap-Through in Single-Layer Braced Domes", IASS Symposium on Theory, Design and Realization of Shell and Spatial Structures, October 9-13, Nagoya, Japan, 2001.
 1.  Abedi, K and Habashizadeh, M, "Investigation into the Dynamic Instability Behaviour of Three-Dimensional Industrial Space Structures Subjected to the Finite Duration and Step Impulsive Loading", Fifth International Conference on Space Structures, August 19-21, Surrey, England, 2002.
 1. Sheidaii, M R and Abedi, K, "Investigation into the Buckling Behaviour of Compressive Members Using Finite Element Method", First Iranian Thin-Walled Structures Conference’, February, 26-27, Urmia, Iran, 2003. (in Persian)
 1.  Abedi, K, Afshin, H and Ferdousi, A, "Investigation into the Behaviour of a Novel Steel Section for Concrete Filled Tubular Columns under Cyclic Loading", Fourth International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, May 12-14, Tehran, Iran, 2003. (in Persian)
 1.  Abedi, K, Afshin, H and Ferdousi, A, "Investigation into the Behaviour of a Novel Steel Section for Concrete Filled Tubular Columns under axial Loading", Sixth International Conference on Civil Engineering, May 5-7, Isfahan, Iran, 2003. (in Persian)
 1.  Babaian Amini, A, Chenaghlou, M and Abedi, K, "Design of a Socket Joint System for Space Structures Using ADI Cast Iron", Sixth International Conference on Civil Engineering, May 5-7, Isfahan, Iran, 2003. (in Persian)
 1. Abedi, K, Afshin, H and Ferdousi, A, "Investigation into the Behaviour of a Novel Steel Section for Concrete Filled Tubular Columns under Axial and Cyclic Loadings", International Conference on Advances in Structures ASSCCA’03, June 22-25, Sydney, Australia, 2003.
 1.  Abedi, K and Shekastehband, B, "Investigation into the Stability Behaviour of Tensegrity Structures", IASS 2004 Symposium, September 20-24, Montpellier, France, 2004.
 1.  Aghajari, S, Abedi, K and Showkati, H, "Experimental Investigation into the Buckling Behaviour of Cylindrical Shells with Varying Thickness", Second national Conference on Civil Engineering, May 10-12, University of Science and Technology, Tehran, Iran, 2005. (in Persian)
 1.  Aghajari, S, Showkati, H and Abedi, K, "Experiments on Buckling and Post-buckling Behaviour of Cylindrical Shells with Varying Thickness", IASS-IACM, June 1-4, Salzburg, Austria, 2005.
 1.  Abedi, K, Chenaghlou, M and Ahmadpoor, T, "Instability Behaviour of Compatible Foldable Grids Consisted of Scissor-Like Elements", IASS-IACM, June 1-4, Salzburg, Austria, 2005.
 1.  Talebpour, R, Abedi, K and Gharebaghi, A R, "Effects of Inner Flow on the Buckle Propagation in Pipelines", 7th ICCE, May 8-10, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran, 2006. (in Persian)
 1.  Gharebaghi, A R M, Arablouei, A, Abedi, K and Ghalandarzadeh, A, "The Dynamic Response of Gravity Type Quay Wall During Earthquake Including Soil-Sea-Structure Interaction", 7th ICCE, May 8-10, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran, 2006.
 1.  Ahadi, P, Chenaghlou, M, and Abedi, K, "Investigation into the Effects of Active Tuned Liquid Column Damper on Seismic Response of Tall Structures", 7th ICCE, May 8-10, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran, 2006. (in Persian)
 1.  Attari, M E, Afshin, H, Kabir M Z and Abedi, K, "Performance Analysis of Retrofitted Corroded Marine piles with CFRP under Vertical and Lateral Loading", 7th ICCE, May 8-10, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran, 2006. (in Persian)
 1.  Seyyedi, H and Abedi, K, "Investigation into the Effects of Slenderness Ratio on the Collapse behaviour of Steel Shear Walls under Cyclic Loading", 7th ICCE, May 8-10, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran, 2006. (in Persian)
 1.  Abedi, K and Shekastehband, B, "Collapse Behaviour of Tensegrity Grid Structures under Non-Symmetric Loading", 7th ICCE, May 8-10, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran, 2006. (in Persian)
 1. Talebpour, R, Abedi, K and Gharebaghi, A R M, "Buckle Propagation in Pipelines under Non-Uniform Pressure", OMAE2006, 25th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, June 4-9, Hamburg, Germany, 2006
 1. Gharebaghi, A R M, Arablouei, A, Ghalandarzadeh, A and Abedi, K, "The Dynamic Response of Gravity Type Quay Wall During Earthquake Including Soil-Sea-Structure Interaction", OMAE2006, 25th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, June 4-9, Hamburg, Germany, 2006.
 1.  Ghanjimoghaddam, B and Abedi, K, "Investigation into the Stability Behaviour of Tensegrity Dome-Shaped Space Structures", IASS-APCS, October 16-10, Beijing, China, 2006.
 1.  Attari, M E, Afshin, H, Kabir M Z and Abedi, K, "Investigation into the Retrofitted Corroded Marine piles with CFRP under Vertical and Lateral Loading", ICOMPAS2006, November 27-29, Tehran, Iran, 2006. (in Persian)
 1.  Talebpour, R, Abedi, K and Gharebaghi, A R, "Numerical Analysis of the Buckle Propagation in Pipelines", ICOMPAS2006, November 27-29, Tehran, Iran, 2006. (in Persian)
 1. NooriShirazi, M R, Abedi, K and Afshin, H, "Seismic Retrofit of Reinforced Concrete Bridge Columns using Steel Jackets", Third National Congress on Civil Engineering, May 1-3, University of  Tabriz, Tabriz, Iran, 2007. (in Persian)
 1. BeheshtAien, A and Abedi, K, "Behaviour of Steel Reinforced Concrete Filled Steel Tubular Columns (SR-CFT)", Third National Congress on Civil Engineering, May 1-3, University of  Tabriz, Tabriz, Iran, 2007. (in Persian)
 1. GhajiMoghaddam, B and Abedi, K, "Effects of Slenderness and Curvature on the Stability Behaviour of Tensegrity Dome-Shaped Space Structures", Third National Congress on Civil Engineering, May 1-3, University of  Tabriz, Tabriz, Iran, 2007. (in Persian)
 1. Ahmadi Soufivand, K, Sheidaie, M R and Abedi, K, "Investigation into the Stability Behaviour of Cable Dome Space Structures under Wind Loading", Third National Congress on Civil Engineering, May 1-3, University of  Tabriz, Tabriz, Iran, 2007. (in Persian)
 1. Pasbani Khiavi, M, Gharebaghi, A R and Abedi, K, "Evaluation of Hydrodynamic Pressure due to the Dam and Reservoir Interaction Using Finite Element Method", Third National Congress on Civil Engineering, May 1-3, University of  Tabriz, Tabriz, Iran, 2007. (in Persian)
 1. Seyyedi, H, Abedi, K and Erfanian, M, "Investigation into the Collapse Behaviour of Brittle and Ductile Steel Shear Walls under Cyclic Loading", Third National Congress on Civil Engineering, May 1-3, University of  Tabriz, Tabriz, Iran, 2007. (in Persian)
 1. Abbasi Mousavi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, "Investigation into the Behaviour of Steel Shear Walls with Opening and the Effective Parameters", Third National Congress on Civil Engineering, May 1-3, University of  Tabriz, Tabriz, Iran, 2007. (in Persian)
 1. Mohhammadi Sani Azar, H, Sheidaie, M R and Abedi, K, "Effects of the Pre-Stressing of the Cables on the Collapse Behaviour of Tensegrity Space Structures",   Third National Congress on Civil Engineering, May 1-3, University of  Tabriz, Tabriz, Iran, 2007. (in Persian)
 1. Chogoli, H, Chenaghlou, M R and Abedi, K, "Behaviour of Concrete Filled Double Skin Tubular Columns (CFDST)", Third National Congress on Civil Engineering, May 1-3, University of  Tabriz, Tabriz, Iran, 2007. (in Persian)
 1. Abedi, K, and Eghbalian, M, "Investigation into the Collapse Behaviour of Unstiffened Steel Shear Walls in Tall Buildings under Vertical and Lateral Loadings", Third National Congress on Civil Engineering, May 1-3, University of  Tabriz, Tabriz, Iran, 2007. (in Persian)
 1. Seyyedi, H, Abedi, K and Vakili, "Effects of the Shape Coefficient on the Collapse Behaviour of Steel Shear Walls under Cyclic Loading", Fifth International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 13-16 May 2007, Tehran, Iran. (in Persian)
 1. Abedi, K, and Eghbalian, M, "Performance Improvement of the  Unstiffened Steel Shear Walls in Tall Buildings", Fifth International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 13-16 May 2007, Tehran, Iran. (in Persian)
 1. Ghandi, E and Abedi, K, "Investigation into the Static Stability Behaviour of Flat Tensegrity Structures Consisted of Triangular Simplexes", Second National Conference on Space Structures, 22-23 May 2007, University of Tehran, Tehran, Iran. (in Persian)
 1. Abedi, K and Habashizadeh, M, "Investigation into the Effects of Impulsive Loading Patterns on the Dynamic Instability Behaviour of Three-Dimensional Industrial Space Structures", Second National Conference on Space Structures, 22-23 May 2007, University of Tehran, Tehran, Iran. (in Persian)
 1. Babaian Amini, A, Chenaghlou, M, Abedi, K and Yazdani, S, "Using ADI Cast Iron in the Socket Joint Systems for Space Structures", Second National Conference on Space Structures, 22-23 May 2007, University of Tehran, Tehran, Iran. (in Persian)
 1. Shekastehband, B and Abedi, "Investigation into the Collapse Behaviour of Flat Tensegrity Structures under Symmetrical and Unsymmetrical Vertical Loadings", Second National Conference on Space Structures, 22-23 May 2007, University of Tehran, Tehran, Iran. (in Persian)
 1. Mohhammadi Sani Azar, H, Sheidaie, M R and Abedi, K, "Investigation into Collapse Behaviour of Tensegrity Space Structures due to the Buckling of Compressive Members", Second National Conference on Space Structures, 22-23 May 2007, University of Tehran, Tehran, Iran. (in Persian)
 1. Mohhammadi Sani Azar, H, Sheidaie, M R and Abedi, K, "Investigation into Collapse Behaviour of Tensegrity Space Structures due to the Failure of Cable  Members", Second National Conference on Space Structures, 22-23 May 2007, University of Tehran, Tehran, Iran. (in Persian)
 1. Ahmadi Soufivand, K, Sheidaie, M R and Abedi, K, "Investigation into the Collapse Behaviour of Cable Dome Space Structures under Vertical Gravity and Wind Loadings", Second National Conference on Space Structures, 22-23 May 2007, University of Tehran, Tehran, Iran. (in Persian)
 1. Talebpour, R, Abedi, K and Gharebaghi, A R, "On propagating Collapse and Their Arrest in Pipes under Hydrostatic Uniform Pressure", First Iranian Pipe and Pipelines Conference, 17-18 July, Tehran, Iran, 2007.
 1. Talebpour, R, Abedi, K and Gharebaghi, A R, "Finite Element Modeling of Collapse Propagation in Offshore Pipeline", 9th US National Congress on Computational Mechanics, 22-26 July, San Francisco, California, US, 2007
 1. NooriShirazi, M R, Abedi, K and Afshin, H, "Numerical Study of Seismic Retrofit of Reinforced Concrete Bridge Columns using Partially Steel Jackets", First International Workshop, PROTECT 2007, August 20-22, Whistler, Canada, 2007.
 1. Shekastehband, B and Abedi, K, "Static Stability Behaviour of Single Curvature Tensegrity Systems", IASS2007, 3-6 December, Venice, Italy, 2007.
 1. Ghandi, E and Abedi, K, "Investigation into the Stability Behaviour of Flat Tensegrity Grids", IASS2007, 3-6 December, Venice, Italy, 2007.
 1. Abbasi Mousavi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, "Investigation into the Effects of Slenderness Ratios on the Behaviour of Steel Shear Walls with Opening", Fourth National Congress on Civil Engineering, May 6-8, University of  Tehran, Tehran, Iran, 2008. (in Persian)
 1. Ghandi, E and Abedi, K, "Investigation into the Static Stability Behaviour of  Tensegrity Grids Composed of Triangular Simplexes under Symmetric Loading", Fourth National Congress on Civil Engineering, May 6-8, University of  Tehran, Tehran, Iran, 2008. (in Persian)
 1. BeheshtAien, A and Abedi, K, "Behaviour of Steel Reinforced Concrete Filled Steel Tubular Columns (SR-CFT) under Eccentic Axial Loading", Fourth National Congress on Civil Engineering, May 6-8, University of  Tehran, Tehran, Iran, 2008. (in Persian)
 1. Meraji, L and Abedi, K, "Investigation into the Effects of Various Parameters on the Behaviour of Steel Shear Walls in Tall Buildings under Gravity and Lateral Loads", Fourth National Congress on Civil Engineering, May 6-8, University of  Tehran, Tehran, Iran, 2008. (in Persian)
 1. Esmailli, N, S, Abedi, K and Afshin, H, "Investigation into the Behaviour of  Fibre Reinforced CFT Columns (SFRCFT)", Fourth National Congress on Civil Engineering, May 6-8, University of  Tehran, Tehran, Iran, 2008. (in Persian)
 1. NooriShirazi, M R, Afshin, H and Abedi, K, "Seismic Retrofitting of Reinforced Concrete Bridge Columns using Rectified Steel Jackets and Investigation into the Effective Parameters", Fourth National Congress on Civil Engineering, May 6-8, University of  Tehran, Tehran, Iran, 2008. (in Persian)
 1. Shekastehband, B and Abedi, K, "Nonlinear Dynamic Analysis of Tensegrity Structures", Fourth National Congress on Civil Engineering, May 6-8, University of  Tehran, Tehran, Iran, 2008.
 1. NooriShirazi, M R, Afshin, H and Abedi, K, "Seismic Retrofitting of Reinforced Concrete Bridge Columns using Rectified Steel Jackets and Investigation into the Seismic Performance of These Columns", Third International Conference on Bridges, May 27-29, AmirKabir University, Tehran, Iran, 2008. (in Persian)
 2. Shekastehband, B and Abedi, K, "Investigation into the Dynamic Behaviour of Double-Layer Tensegrity Systems", IASS-IACM 2008: "Spanning Nano to Mega", 28-31 May, Cornell University, USA, 2008.
 1. Esmailli, N, S, Abedi, K and Afshin, H, "Finite Element Modeling of Fibre Reinforced CFT Columns (SFRCFT)", IABSE Conference on Information and Communication Technology (ICT) for Bridges, Buildings and Construction Practice, June 4-6, Helsinki, Finland, 2008.
 2. Esmailli, N, S, Abedi, K and Afshin, H, "Investigation into the Behavior of Steel Fibre Reinforced Concrete Filled Steel Tubular Columns", Australian Structural Engineering Conference, ASEC2008, June 26-27, Melbourne, Australia, 2008.
 1. Pasbani Khiavi, M, Mostafa Gharabaghi, A, R, and Abedi, K, "Effect of Sediment on Dynamic Pressure of Gravity Dams Using an Analytical Solution", Seismic Engineering Conference, Reggio Calabria, 8-11 July, Italy, 2008.
 1. NooriShirazi, M R, Afshin, H and Abedi, K, "Seismic Retrofitting of Reinforced Concrete Bridge Columns using Rectified Steel Jackets with Different Geometric Shapes", Iranian Rehabilitation National Conference, Yazd University, 26-28 August 2008, Yazd, Iran. (in Persian)
 1. Pasbani Khiavi, M, Mostafa Gharabaghi, A, R, and Abedi, K, "Dam-Reservoir Interaction Analysis Using Finite Element Model", The 14th World Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, 2008, Beijing, China.
 1. Meraji, L, Abedi, K and Chenaghlou, M, "Behaviour and Performance of Steel Shear Walls in Tall Buildings under Lateral Loads and Overturning Moments", First International Conference on Seismic Retrofitting, 20-22 October 2008, Tabriz, Iran. (in Persian)
 1. Omrani, Z, Abedi, K and Mostafa Gharabaghi, A, R, "Finite Element Analysis of Dynamic Buckle Propagation in Pipelines under External Pressure", International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, 24-26 November 2008, Tehran, Iran. (in Persian)
 1. BeheshtAien, A and Abedi, K, "Investigation into the Behaviour of Steel Reinforced Concrete Filled Steel Tubular Columns (SR-CFT) under Cyclic Loading", 8th International Congress on Civil Engineering, May 11-13, 2009, Shiraz University, Shiraz, Iran. (in Persian)
 1. ShahbaziFard, H and Abedi, K, "Investigation into the Buckling and Post-Buckling Behaviour of Thin-walled Cylindrical Shells with Varying Thickness under Uniform Lateral Pressure and axial Compression Loading", 8th International Congress on Civil Engineering, May 11-13, 2009, Shiraz University, Shiraz, Iran. (in Persian)
 1. Shekastehband, B and Abedi, K, "Sensitivity of Plane Tensegrity Systems to Tension-Only Member Loss", 8th International Congress on Civil Engineering, May 11-13, 2009, Shiraz University, Shiraz, Iran.
 1. Omrani, Z, Abedi, K and Mostafa Gharabaghi, A, R, "Velocity of Dynamic Buckle Propagation in Deep Water Pipelines", 2nd Iranian Pipe and Pipelines Conference, 24-25 May, 2009, Tehran, Iran. (in Persian)
 1. Omrani, Z, Abedi, K and Mostafa Gharabaghi, A, R, "Effect of Diameter to Thickness Ratio and External Pressure on the Velocity of Dynamic Buckle Propagation in Offshore Pipelines", ISOPE-2009, June 21-26, 2009, Osaka, Japan.
 2. Abedi, K and Shekastehband, B, "Effects of Member Loss on the Structural Integrity of Tensegrity Systems", IASS2009, 28 September-2 October, Valencia, Spain, 2009.
 3. Ghasempoor Fahim, Y, Shokati, H and Abedi, K, "Experimental Study on the Buckling and Post-Buckling Behaviour of Thin-Walled Cylindrical Shells with Varying Thickness under Hydrostatic Pressure", IASS2009, 28 September-2 October, Valencia, Spain, 2009.
 4. Omrani, Z, Abedi, K and Mostafa Gharabaghi, A, R, "Investigation into the Velocity of Dynamic Buckle Propagation in Water Pipelines", 11th Marine Industries Conference, 10-12 November, 2009, Kish Island, Iran. (in Persian)
 5. Meraji, L, Abedi, K and Chenaghlou, M, "Investigation into the Effective Parameters on the Behaviour of Steel Shear Walls in Tall Buildings", International Conference on Lightweight Construction & Earthquake, 21-22 April 2010, Kerman, Iran. (in Persian)
 6. Ghandi, E and Abedi, K, "Collapse Behaviour of Tensegrity Grids composed of Triangular Simplexes under Symmetric and Asymmetric Loadings", International Conference on Lightweight Construction & Earthquake, 21-22 April 2010, Kerman, Iran. (in Persian)
 7. Gharehbagheri, F and Abedi, K, "Investigation into the Static Instability Behaviour of Cable-Struts Grids Composed of Square-CP Simplexes", International Conference on Lightweight Construction & Earthquake, 21-22 April 2010, Kerman, Iran. (in Persian)
 8. Shahbazi, Y, Eghbalian, M, Chenaghlou, M R and Abedi, K, "Enhancing of Buckling Load of Smart Lightweight Columns Using Piezoelastic Actuators", International Conference on Lightweight Construction & Earthquake, 21-22 April 2010, Kerman, Iran.
 9. Shahbazi, Y, Eghbalian, M, Chenaghlou, M R and Abedi, K, "Enhancing of Shear Load Carrying of Steel Shear Walls Using Piezoelastic Actuators", International Conference on Lightweight Construction & Earthquake, 21-22 April 2010, Kerman, Iran.
 10. Pasbani Khiavi, M, Mostafa Gharabaghi, A, R, and Abedi, K, "Dynamic Behaviour of Sediment Deposits in Front of Concrete Gravity”, 5th National Congress on Civil Engineering, May 4-6, 2010, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
 11. Omrani, Z, Abedi, K and Mostafa Gharabaghi, A, R, "Finite Element Modeling of Dynamic Buckle Propagation in Water Pipelines under External Pressure", 5th National Congress on Civil Engineering, May 4-6, 2010, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian)
 12. Shahbazi, Y, Eghbalian, M, Chenaghlou, M R and Abedi, K, "Electromechanical Finite Element Modeling of Unstiffened Smart Steel Shear Walls (SSSWs)", 5th National Congress on Civil Engineering, May 4-6, 2010, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
 13. Sheidaii, M R, Abedi, K and Mahooti, A, "Investigation into the Effects of Geometrical Imperfections on the Collapse Behaviour of Double-Layer Grid Space Structures", 5th National Congress on Civil Engineering, May 4-6, 2010, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian)
 14. Gharehbagheri, F and Abedi, K, "Static Instability Behaviour of Cable-Struts Grids Composed of Square-CP Simplexes", 5th National Congress on Civil Engineering, May 4-6, 2010, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian)
 15. ShahbaziFard, H and Abedi, K, "Effects of Varying Thickness on the Buckling and Post-Buckling Behaviour of Thin-walled Cylindrical Shells Subjected to Combined External and Axial Compression Loading", SEMC 2010: The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town, South Africa, 5-8 September 2010.
 16. ShahbaziFard, H and Abedi, K " Buckling and Post-Buckling Behaviour of Thin-walled Cylindrical Shells with Varying Thickness Subjected to Combined External and Axial Compression Loading", IASS2010, Spatial Structures-Permanent and Temporary, Shanghai, China, November 8-12, 2010.
 17. Pasbani Khiavi, M, Mostafa Gharabaghi, A, R, and Abedi, K, “Dynamic Analysis of Concrete Gravity Dam Considering Dam-Reservoir-Foundation Interaction”, 9th Iranian Hydraulic Conference, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, November 9-11, 2010.
 18. Mahooti, A, Sheidaii, M R, and Abedi, K, "Investigation into the Effects of Member Lack of Fit on the Load Carrying Capacity and Collapse Behaviour of Double-Layer Grid Space Structures", The First National Conference of Structure and Steel, December 24-25, 2010, Tehran, Iran. (in Persian)
 19. Tofighi Zehabi, K and Abedi, K, "Selection of Self-Stress States in Tensegrity Systems Using Simplex Method ", 6th National Congress on Civil Engineering, April 26-27, 2011, Semnan University, Semnan, Iran.
 20. Shahbazi, Y, Chenaghlou, M R and Abedi, K, “Smart Piezoelectric Sensors in Membrane Space Structures”, 3th National Conference on Space Structures, 17-18 May 2011, University of Tehran, Tehran, Iran.
 21. Shahbazi, Y, Chenaghlou, M R and Abedi, K, “Smart Membrane  Structures with Spatially Distributed Actuators”, 3th National Conference on Space Structures, 17-18 May, 2011, University of Tehran, Tehran, Iran.
 22. Tofighi Zehabi, K and Abedi, K,  “Collapse Mechanisms of Modular Barrel Vault Tensegrity Systems”, 3th National Conference on Space Structures, 17-18 May, 2011, University of Tehran, Tehran, Iran. (in Persian)
 23. Mohammadi, M, Abedi, K and Taghizadieh, N, “Investigation into the Progressive Collapse in Single-Layer Barrel Vault Space Structures”, 3th National Conference on Space Structures, 17-18 May, 2011, University of Tehran, Tehran, Iran. (in Persian)
 24. Shahbazi, Y, Chenaghlou, M R, Abedi, K, Mirdamadi, H R and Khosrowjerdi, M J, “Hamiltonian Mechanics Formulation of Smart Membrane Structures”, 6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 16-18 May, 2011, Tehran, Iran.
 25. Shahbazi, Y, Chenaghlou, M R, Abedi, K, Mirdamadi, H R and Khosrowjerdi, M J, “Electrostatic Analysis of Smart Cylindrical Membrane Structures”, 6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 16-18 May, 2011, Tehran, Iran.
 26. Chenaghlou, M R, Shahbazi, Y, Abedi, K and Eghbalian, M, “Eigenvalue  Analysis of Piezoelectric Bimorph Beam Using Characteristic Orthogonal Polynomials”, 6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 16-18 May, 2011, Tehran, Iran.
 27. Meraji, L and Abedi, K, “The Effects of Main Parameters on Behaviour of Steel Plate Shear Walls in Tall Buildings”, 6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 16-18 May, 2011, Tehran, Iran.
 28. Noori Shirazi, M R, Afshin, H and Abedi, K, “Seismic Strengthening of RC Columns Using Rectified Steel Jackets”, 6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 16-18 May, 2011, Tehran, Iran.
 29. Dadkhah Khiabani, E, Abedi, K and Mostafa Gharabaghi, A, R, "Effect of Arrestor Properties on the Velocity of Dynamic Buckle Propagation in Subsea Pipelines", 3nd Iranian Pipe and Pipelines Conference, 24-25 May, 2011, Tehran, Iran. (in Persian)
 30. Nikakhtar, L, Ferdosi, B and Abedi, K, “Dynamic Analysis of Tabriz Metro Tunnel (First Line) Using Numerical and Analytical Methods”, First International Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults (ICCVAF 2011), 3-5 September, 20011, Tabriz, Iran. (in Persian)
 31.  Esmailli, N, S, Rafezy, B and Abedi, K, “Performance of Cold Formed Steel Buildings (CFS)”, First International Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults (ICCVAF 2011), 3-5 September, 20011, Tabriz, Iran. (in Persian)
 32.  Ghandi, E, Rafezy, B, Abedi, K and Howson, W P, “Coupled Bi-Planar Motion of an Elastically Supported Beam with Shear Resistant In-Fill”, The 10th International Conference on Vibration Problems, ICOVP 2011, 5-8 September, 2011, Prague, Czech Republic.
 33.  Abedi, K  and Tofighi Zehabi, K,  “Investigation into the Instability Behaviour of Tensegrity Barrel Vaults”, The 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM11+), 18-22 September, 2011, Seoul, Korea.
 34. Abedi, K and Mohammad Alizadeh, S, “Fire Resistance of Stiffened Circular Concrete-Filled Steel Tubular (CFST) Columns”, The 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM11+), 18-22 September, 2011, Seoul, Korea.
 35. Shahbazi, Y, Han, J-H, Chenaghlou, M R and Abedi, K, “Free Vibration Analysis of Multi-Layer Smart Flat Membrane”, The 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM11+), 18-22 September, 2011, Seoul, Korea.
 36. Shekastehband, B, Abedi, K and Chenaghlou, M R, "Propagation of Local Collapse in Double-Layer Tensegrity Systems", IABSE-IASS Symposium 2011, Taller, Longer and Lighter, London, UK, September 20-23, 2011.
 37. Shekastehband, B and Abedi, K, "Self-Stress Implementation in Tensegrity Grids", 9th International Congress on Civil Engineering, May 8-10, 2012, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
 38. Delavari, E, Mostafa Gharabaghi, A, R and Abedi, K, "A Comparison Between Finite Element and Smoothed Particle Hydrodynamics’ Simulation of Dam Break", 9th International Congress on Civil Engineering, May 8-10, 2012, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
 39. Ghandi, E, Rafezy, B and Abedi, K,  “ Investigation into the Coupled Bi-Planar Motion of an Elastically Supported Beam with Shear Resistant In-Fill”, 9th International Congress on Civil Engineering, May 8-10, 2012, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
 40. Kouhi, A and Abedi, K, “Investigation into the Dynamic Instability of Double-Layer Space Structures Subjected to Impulsive Loadings”, 9th International Congress on Civil Engineering, May 8-10, 2012, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. (in Persian)
 41. Mohammad Alizadeh, S and Abedi, K, “Investigation into the Behaviour of a Stiffened Concrete Filled Steel Tubular Columns (CFST) Subjected to the Fire and Influencing Parameters on it”, 9th International Congress on Civil Engineering, May 8-10, 2012, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. (in Persian)
 42. Nabati, A, Afshin, H, Abedi, K and Ferdosi, A, “Behavior of CFT Columns under Cyclic and Long-term Axial Loads”, 10th International Conference on Advanced in Steel Concrete Composite and Hybrid Structures, July 2-4, 2012, Singapore.
 43.  Esmailli, N, S, Rafezy, B and Abedi, K, “Numerical Modeling and Finite Element Analysis of Steel Sheathed Cold-Formed Steel Shear Walls”, 15th World Conference on Earthquake Engineering, September 24-28, 2012, Lisboan, Portugal.
 44.  Jafarian, S, Afshin, H and Abedi, K, “Investigation into FRP Strengthened RC Beams Behavior under Impact Loading using Finite Element Method”, 4th National Conference on Concrete, October 6-7, 2012, Tehran, Iran. (in Persian)
 45.  Esmaeili, N, S, Rafezy, B and Abedi, K, "Seismic Specifications of the Cold-Formed Steel Shear Wall Panels with Steel Sheathing", The 3rd National Conference on Earthquake & Structure, October 17-18, 2012, Kerman, Iran. (in Persian)
 46. EmamGholizadeh, M, Mostafa Gharabaghi, A, R, Abedi, K and Sadaghi, M, “Experimental Study on the Pipeline Behaviour with Two-Degree of Freedom System on Erodible Bed in Steady Current", 11th Iranian Hydraulic Conference, November 6-8, 2012, Urmia University, Urmia, Iran. (in Persian)
 47. Noori Shirazi, M R, Afshin, H and Abedi, K, “Retrofitting of Railroad Bridge Piers Using A Novel Hybrid Jacket”, International Conference on Sustainable Design, Engineering and Construction (ICSDEC 2012), November 7-9, USA, 2012.
 48. EmamGholizadeh, M, Mostafa Gharabaghi, A, R, Abedi, K and Sadaghi, M, “Experimental Study Into the Effects of Translational Degrees of Freedom of Marine Pipelines on the Scour Process in Steady Current", 10th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, ICOPMAS2012, November  19-21, 2012, Tehran, Iran. (in Persian)
 49. Esmaeili, N, S, Rafezy, B and Abedi, K, "Numerical Study into the Effects of Various Parameters on the Lateral Strength of Cold-Formed Steel Shear Wall Panels with Steel Sheathing", The 2nd National Conference on Structure, Geo-technique  and Earthquake, November 30, 2012, Babolsar, Iran. (in Persian)
 50. Esmaeili, N, S, Rafezy, B, Abedi, K and AsgharyNiari, A, "Experimental Study into the Shear Behaviour of Bolted Connections in Cold-Formed Steel Structures", The 3rd National Conference on Steel & Structure, December, 2012, Tehran, Iran. (in Persian)
 51. EmamGholizadeh, M, Mostafa Gharabaghi, A, R, Abedi, K and Sadaghi, M, “Experimental Study into the Effects of Distance from Bed on the Vibration Behaviour of Marine Pipelines under Vortex induced Vibrations in the Erodible Bed in Steady Current ", 14th Marine Industries Conference (MIC2012) and 2nd Conference on Marine Accidents Investigation and Prevention, December 26-27, 2012, Tehran, Iran. (in Persian)
 52. EmamGholizadeh, M, Mostafa Gharabaghi, A, R, Abedi, K and Sadaghi, M, “An Experimental Study on the Effect of Splitter Plate Angle on the VIV  Behavior of Submarine Pipeline on an Erodible Bed under Clear Water Condition", 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, June 9-14, 2013, Nantes, France.
 53. Meraji, L, Afshin, H, and Abedi, K, “Producing Reactive Powder Concrete Using Existing Material in Iran”, 4th International Conference on Concrete & Development, April 29- May 1, 2013, Tehran, Iran.
 54. Esmaeili, N, S, Rafezy, B, Abedi, K and AsgharyNiari, A, "Experimental and Numerical Study into the Shear Behaviour of Bolted Connections in Cold-Formed Shear Walls", 7th National Congress on Civil Engineering, May 7-8, 2013,  University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran. (in Persian)
 55. Ghandi, E, Rafezy, B and Abedi, K,  “ Investigation into the Effect of Axial Load Eccentricity on the Natural Frequencies of Thin-Walled Euler-Bernoulli Beam Using Exact Dynamic Stiffness Matrix Method”, 7th National Congress on Civil Engineering, May 7-8, 2013,  University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran. (in Persian)
 56. Talebi, S, Afshin, H and Abedi, K, ,  “Investigation into the Seismic Behaviour of RC Connections Retrofitted by FRP”, 7th National Congress on Civil Engineering, May 7-8, 2013,  University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran. (in Persian)
 57. Tofighi Zehabi, K and Abedi, K,  “Comparison of the Instability Behavior of Modular and Non- Modular Barrel Vault Tensegrity Systems”, 7th National Congress on Civil Engineering, May 7-8, 2013,  University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran. (in Persian)
 58. Abbasi Mousavi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Investigation into the Stability Behaviour of Free Form Space Structures”, IASS2013, September 23-27, 2013, Wroclaw, Poland.
 59. Mohammadi, M, Abedi, K and Taghizadieh, N, “Dynamic Propagation of Local Collapse in Single-Layer Braced Barrel Vault Space Structures”, IASS2013, September 23-27, 2013, Wroclaw, Poland.
 60. Shekastehband, B and Abedi, K, “Experimental Implementation of Self-Stress in Tensegrity Systems”, IASS2013, September 23-27, 2013, Wroclaw, Poland.
 61. Shahbazi, Y, Chenaghlou, M R, Abedi, K and Khosrowjerdi, M J, “Free and Forced Vibration Analyses of Smart Orthotropic Cross-ply Cylindrical Membrane Shell Panel”, IASS2013, September 23-27, 2013, Wroclaw, Poland.
 62.  Meraji, L, Afshin, H, and Abedi, K, “Effects of Different Fibers on the Properties of Reactive Powder Concrete”, 5th National Conference on Concrete, October 7, 2013, Tehran, Iran.
 63. Soltani, N, Abedi, K and Poursha, M, “Investigation into the Displacement Amplification Factor in Steel Shear Wall Systems with Low Yield Stress and Comparison of the Results with Suggested Relationship in Iranian Standard Code of 2800”,  The 4th National Conference on Steel & Structure, December, 2013, Tehran, Iran. (in Persian)
 64. Kouhi, A and Abedi, K, “Investigation into the Magnification Factor of Static Loads Recommended in Iranian Code of Space Structures Subjected to Crane Loading”, 8th National Congress on Civil Engineering, May 7-8, 2014, Noshiravani Babol University of Technology, Babol, Iran. (in Persian)
 65. Mousavi, S, M, Mostafa Gharabaghi, A, R, Sadaghi, M, H and Abedi, K, “Experimental Investigation into the Vortex-Induced Vibration Behavior of Pipes due to Wave”, 8th National Congress on Civil Engineering, May 7-8, 2014, Noshiravani Babol University of Technology, Babol, Iran. (in Persian)
 66. Soltani, N, Abedi, K and Poursha, M, “Investigation into the Effective Parameters on the Behavioral Factor of Steel Shear Wall Systems with Low Yield Stress”,  8th National Congress on Civil Engineering, May 7-8, 2014, Noshiravani Babol University of Technology, Babol, Iran. (in Persian)
 67. Ranjbari, M and Abedi, K, “Investigation into the Behavior of a Stiffened Concrete Filled Steel Tubular Columns (CFST) with High Strength Concrete Subjected to the Fire”, 8th National Congress on Civil Engineering, May 7-8, 2014, Noshiravani Babol University of Technology, Babol, Iran. (in Persian)
 68. Abbasi Mousavi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Stability Analysis of Two-Dome Free Form Space Structures”, 8th National Congress on Civil Engineering, May 7-8, 2014, Noshiravani Babol University of Technology, Babol, Iran. (in Persian)
 69. Shekastehband, B and Abedi, K, “Progressive Collapse in Tensegrity Systems: An Experimental and Numerical Evaluation”, 4th National Conference on Spatial Structures, May 25-26, 2014, Tehran, Iran.
 70. Shekastehband, B and Abedi, K, “Parametric Studies on Propagation of Local Collapse in Tensegrity Grids”, 4th National Conference on Spatial Structures, May 25-26, 2014, Tehran, Iran.
 71. Kouhi, A and Abedi, K, “Dynamic Instability of Double-Layer Grid Space Structures Subjected to Dynamic Loading”, 4th National Conference on Spatial Structures, May 25-26, 2014, Tehran, Iran. (in Persian)
 72. Shekastehband, B and Abedi, K, “Evolution Process of Tensegrity Structures in World”, 4th National Conference on Spatial Structures, May 25-26, 2014, Tehran, Iran. (in Persian)
 73. Tofighi Zehabi, K and Abedi, K, “Design of Barrel Vault Tensegrity Space Structures Based on Instability Behavior”, 4th National Conference on Spatial Structures, May 25-26, 2014, Tehran, Iran. (in Persian)
 74. Abbasi Mousavi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Imperfection Sensitivity Analysis of Two-Dome Free Form Space Structures”, 4th National Conference on Spatial Structures, May 25-26, 2014, Tehran, Iran. (in Persian)
 75. Mohammadi, M, Abedi, K and Mohammadi, A H, “Experimental Study of Single-Layer Braced Barrel Vault Space Structures with Local Collapse Mechanism Together with Dynamic Snap-through”, 4th National Conference on Spatial Structures, May 25-26, 2014, Tehran, Iran. (in Persian)
 76. Mohammadi, M, Abedi, K and Mohammadi, A H, “Experimental Study of Single-Layer Braced Barrel Vault Space Structures with Overall Collapse Mechanism”, 4th National Conference on Spatial Structures, May 25-26, 2014, Tehran, Iran. (in Persian)
 77. Mousavi, S M, Mostafa Gharabaghi, A R, Sadaghi, M, H and Abedi, K, “Experimental Study of the Splitter Plate’s Effect on the Two-Degree of Freedom Vortex-Induced Vibration of Circular Cylinder in Waves”, The 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014), 24-26 November 2014, Tehran, Iran.
 78. Lashkari, N, Afshin, H and Abedi, K, “A Numerical Study for Strengthening of RC Beam-Column Joints with CFRP Materials”, 2nd International Congress on Structure, Architecture and Urban Development, 16-18 December 2014, Tabriz, Iran.
 79. Hodaei, M A, Abedi, K and Rafezy, B, “An Investigation into the Effect of End Connections on the Seismic Behavior of All Steel Buckling Restrained Braces (All Steel-BRBS)”, 10th International Congress on Civil Engineering, May 5-7, 2015, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
 80. Abbasi Mousavi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “The Application of the Approximate-Perturbed Method in Double-Domes Free Form Space Structures”, 10th International Congress on Civil Engineering, May 5-7, 2015, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
 81. Shadfaran, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Numerical Investigation into the Behavior of a Novel Force Limiting Device”, 10th International Congress on Civil Engineering, May 5-7, 2015, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
 82. Poursharifi, M, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Introducing Innovative Force Limiting Device Based on Reduced Length Buckling Restrained Brace”, 10th International Congress on Civil Engineering, May 5-7, 2015, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
 83. Roohi, S, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Investigation into the Behavior of CFDST Columns Subjected to the Cyclic Loading”, 10th International Congress on Civil Engineering, May 5-7, 2015, University of Tabriz, Tabriz, Iran. (in Persian)
 84. Akhavan Masoomi, E and Abedi, K, “Effects of Gravity Load and Support Settlement on the Stability Behavior of Single-Layer Braced Domes”, 10th International Congress on Civil Engineering, May 5-7, 2015, University of Tabriz, Tabriz, Iran. (in Persian)
 85. Vaezi Azna, R, Akhavan Masoomi, E and Abedi, K, “Investigation into the Stability behavior of Single-Layer Braced Domes under the Gravity Loads”, 10th International Congress on Civil Engineering, May 5-7, 2015, University of Tabriz, Tabriz, Iran. (in Persian)
 86. Noori Shirazi, M R, Afshin, H and Abedi, K, “Seismic Strengthening of Small Scale Plain Concrete Columns with New Hybrid Steel-FRP Jackets”, 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering, May 18-21, Tehran, Iran, 2015.
 87. Saie, R, Poursha, M and Abedi, K, “Evaluation of  the Displacement Amplification Factors of eccentrically Braced Steel Frames”, 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering, May 18-21, Tehran, Iran, 2015. (in Persian)
 88. Abedi, K, Farmanifard, M and Samavati, O, “Stability Analysis of Lattice Single-Layer Barrel Vaults Considering the Effects of Purlins”, IASS2015, August 17-20, 2015, Amsterdam, The Netherlands.
 89.  Abbasi Mousavi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Progressive Collapse of Double Domes Free Form Space Structures”, IASS2015, August 17-20, 2015, Amsterdam, The Netherlands.
 90. Shekastehband, B, Pourmand, N and Abedi, K, “Nonlinear Static Alternate Path Analyses on Tensegrity Systems Considering Effects of Self-Stress Distributions”, IASS2015, August 17-20, 2015, Amsterdam, The Netherlands.
 91. Shekastehband, B, Taromi, A and Abedi, K, “Enhancing Fire Resistance of CFDST Columns Due to Geometrical and Mechanical Properties of Steel Tubes”, IASS2015, August 17-20, 2015, Amsterdam, The Netherlands.
 92. Abbasi Mousavi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Investigation into the Effects of Some Important Parameters on the Stability Behavior of Double Domes Free Form Space Structures”, 9th National Congress on Civil Engineering, May 10-11, 2016, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian)
 93. Poursharifi, M, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Investigation into the Effects of an Innovative  Force Limiting Device on the Collapse Behavior of Double-Layer Barrel Vault Space Structures”, 9th National Congress on Civil Engineering, May 10-11, 2016, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian)
 94. Dana, M and Abedi, K, “Investigation into the Stability Behavior of Double-Layer Barrel Vault Space Structures”, 9th National Congress on Civil Engineering, May 10-11, 2016, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian)
 95. Akhavan Masoomi, E and Abedi, K, “Investigation into the Stability Behavior of Double-Layer Scallop Domes”, 9th National Congress on Civil Engineering, May 10-11, 2016, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian)
 96. Poursharifi, M, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Effect of Accordion Force Limiting Device on Stability Behavior of Double-Layer Grids”, IASS2016, September 26-30, 2016, Tokyo, Japan.
 97. Pourkhorshidi, S and Abedi, K, “The Effects of Dents on the Buckling and Post-Buckling Behavior of Cylindrical Shells with Stepwise Variable Thickness”, IASS2016, September 26-30, 2016, Tokyo, Japan.
 98. Vaezi Azna, R and Abedi, K, “Effects of Member Length Imperfection on Stability Behavior of Double-Layer Pellevated Dome”, IASS2016, September 26-30, 2016, Tokyo, Japan.
 99. Esmaeili Niari, S and Abedi, K, “Experimental Study on the Behaviour of Steel Sheathed Cold-Formed Shear Walls Subjected to the Cyclic Lateral Loading”, 7th National Conference and Second International Conference of Structure and Steel, February 22-23, 2017, Tehran, Iran. (in Persian)
 100. Esmaeili, N and Abedi, K, “Analytical Method for Estimation of Shear Capacity of Steel Sheathed Cold-Formed Shear Walls”, 10th National Congress on Civil Engineering, April 19-20, 2017, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. (in Persian)
 101. Poursharifi, M, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Parametric Study on the Effects of Accordion Force Limiting Device on the Stability Behavior of Double-Layer Grids”, 10th National Congress on Civil Engineering, April 19-20, 2017, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. (in Persian)
 102. MirzaAghazadeh, K, Abedi, K and Shekastehband, B, “Investigation into the Compatible Self-Stress States of Cable-Strut Space Structures with DP Simplexes”, 10th National Congress on Civil Engineering, April 19-20, 2017, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. (in Persian)
 103. Poursharifi, M, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Experimental and Numerical Study on the Collapse Behavior of an All-Steel Accordion Force Limiting Device”, Eurosteel 2017, September 13-15, 2017, Copenhagen, Denmark.
 104. Pourkhorshidi, S and Abedi, K, “Stability Behavior of Graded Dented Cylindrical Shells under the Action of Combined External and Axial Pressure”, Eurosteel 2017, September 13-15, 2017, Copenhagen, Denmark.
 105. Kheirollahi, M, Ch. Basim, M, Chenaghlou, M R and Karim Abedi, “The Influence of Random Geometric Imperfection on the Dynamic Stability Behavior of Double-Layer Barrel Vault Roof with Vertical Double-Layer Walls under Seismic Excitation”, IASS2017, September 25-28, 2017, Hamburg, Germany.
 106. Kheirollahi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Loading Patterns for the Estimation of Seismic Response of Double-Layer Barrel Vaults with Vertical Double-Layer Walls”, IASS2017, September 25-28, 2017, Hamburg, Germany.
 107. MirzaAghazadeh, K, Abedi, K and Shekastehband, B, “Investigation into the Instability Behavior of Cable-Strut Barrel Vault Space Structures with DP Simplex”, IASS2017, September 25-28, 2017, Hamburg, Germany.
 108. Poursharifi, M, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Investigation on Effect of Core Wave Length in Accordion Force Limiting Device”, 8th National Conference on Steel & Structure, January 30-31, 2018, Tehran, Iran.
 109. Ahmadnia, Y, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Investigation into the Stability Behavior of Double-Layer Double Domes Free Form Space Structures”, 11th International Congress on Civil Engineering, May 8-10, 2018, University of Tehran, Tehran, Iran.
 110. Kheirollahi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Validation of Conventional and Enhanced Pushover Analyses in Double-Layer Barrel Vaults with Vertical Double-Layer Walls Through Incremental Dynamic Analysis”, 11th International Congress on Civil Engineering, May 8-10, 2018, University of Tehran, Tehran, Iran.
 111. MirzaAghazadeh, K, Abedi, K and Shekastehband, B, “Investigation into the Instability Behavior of  DP Cable-Strut Barrel Vault Space Structures due to Buckling of Struts”, 11th International Congress on Civil Engineering, May 8-10, 2018, University of Tehran, Tehran, Iran.
 112. Khalili, R, Poursha, M and Abedi, K, “Investigation into the Seismic Behavior of Single-Layer Barrel Vault Space Structures under the Horizontal component of Earthquake and Extraction of Modification Factors”, 11th International Congress on Civil Engineering, May 8-10, 2018, University of Tehran, Tehran, Iran. (in Persian)
 113. Abedi, K and Roshandel Kolachahi, S, “Investigation into the Double-Layer Barrel Vault Space Structures Resistance to Progressive Collapse” The 6th International Conference on Integrity-Reliability-Failure, 22-26 July 2018, Lisbon, Portugal.  
 114. Kheirollahi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “An Investigation on the Accuracy of Pushover analyses for Predicting the Seismic Responses of Double-Layer Barrel Vaults with Vertical Double-Layer Walls”, The First National Conference on Infrastructure Engineering, 10-11 October 2018, Urmia University, Urmia, Iran. (in Persian)
 115. Valinezhad, M and Abedi, K, “Investigation into the Stability Behavior of Single-Layer Triple Domes Free Form Space Structures with Triangular Innovational Transformation under the Symmetric Snow Loading”, The First National Conference on Infrastructure Engineering, 10-11 October 2018, Urmia University, Urmia, Iran. (in Persian)
 116. Sarmasti, H, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Investigation into the Stability of Electric Transmission Tower under the Wind Loading”, The First National Conference on Infrastructure Engineering, 10-11 October 2018, Urmia University, Urmia, Iran. (in Persian)
 117. Kheirollahi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Collapse Behavior Evaluation of Double-Layer Barrel Vault Roofs with Double-Layer Vertical Walls subjected to three Directional Ground Motions”, 11th National Congress on Civil Engineering, April 24-25, 2019, Shiraz University, Shiraz, Iran.
 118. Khalili, R, Poursha, M and Abedi, K, “Evaluation of Displacement Modification Factor of Single-Layer Barrel Vault Space Structures under the Horizontal component of Earthquake”, 11th National Congress on Civil Engineering, April 24-25, 2019, Shiraz University, Shiraz, Iran. (in Persian)
 119. Amiri, V, Abedi, K and Akbari Hamed, A, “Numerical Investigation into the Behavior of Corrugated Steel Shear Wall Retrofitted by CFRP Layers, Considering the De-bonding between Steel and CFRP”, 11th National Congress on Civil Engineering, April 24-25, 2019, Shiraz University, Shiraz, Iran. (in Persian)
 120. Ahmadnia, Y, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Study of the Stability Behavior of Double-Layer Double Domes Free Form Space Structures”, 11th National Congress on Civil Engineering, April 24-25, 2019, Shiraz University, Shiraz, Iran. (in Persian)
 121. Taheri, M, Chenaghlou, M R and Abedi, K, “ Investigation into the Stability Behavior of Single-Layer Braced Domes with Bolt-Column Semi-Rigid Connection”, 11th National Congress on Civil Engineering, April 24-25, 2019, Shiraz University, Shiraz, Iran. (in Persian)
 122. Asghari, R, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Form-finding and Structural Modification of a Hybrid Cable-Strut System”, IASS2019, October 7-10, 2019, Barcelona, Spain.
 123. Kheirollahi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Seismic Evaluation of Double-Layer Space Structures (DLSS) Using Conventional and Enhanced Pushover Analysis Methods”, 12th National Congress on Civil Engineering, May 27-29, 2020, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
 124. Kheirollahi, M, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Numerical and Experimental Study on the Collapse Behavior of Proposed Buckling-Controlled Member in Double-Layer Space Structures”, 12th National Congress on Civil Engineering, May 27-29, 2020, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran. (in Persian)
 125. Vahidi, N and Abedi, K, “Investigation into the Effects of Lack of Fit Imperfection on the Stability Behavior of Double-Layer Barrel Vault Structures under the Asymmetric Snow Loading”, 12th National Congress on Civil Engineering, May 27-29, 2020, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran. (in Persian)
 126. Amiri, V, Akbari Hamed, A and Abedi, K, “Numerical Investigation into the Behavior of Corrugated Steel Shear Wall Panels with Concentrically Braced Frames”, 12th National Congress on Civil Engineering, May 27-29, 2020, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran. (in Persian)
 127. Tofighi Esfahlan, H and Abedi, K, “Introducing a New Multi-Layered Arrangement of Diagrid System in Tall Buildings”, 12th National Congress on Civil Engineering, May 27-29, 2020, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran. (in Persian)
 128. Matinpour, M H, Abedi, K and Shekastehband, B, “Effects of New Forms of Out-of-Plane Cables on the Instability Behavior of Cable-Stiffened Single-Layer Latticed Barrel Vaults”, 12th International Congress on Civil Engineering, July 12-14, 2021, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
 129. Talebi, S, Abedi, K and Shekastehband, B, “Investigation into the Collapse Behavior of Horn-Shaped Tensegrity-Membrane Structure under the Wind Loading”, 12th International Congress on Civil Engineering, July 12-14, 2021, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian)
 130. Shaki, J and Abedi, K, “Dynamic Instability Analysis of Industrial Buildings with Double-Layer Grid Roofs and Double-Layer Vertical Walls Subjected to Impulsive Loadings”, 12th International Congress on Civil Engineering, July 12-14, 2021, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian)
 131. Amiri, V, Akbari Hamed, A and Abedi, K, “Experimental and Numerical Investigation into the Behavior of Semi-Supported Corrugated Steel Shear Panels”, 12th International Congress on Civil Engineering, July 12-14, 2021, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian)
 132. Aghani, K, Afshin, H and Abedi, K, “Numerical Investigation into the Long Term Behavior of Reinforced Concrete Beams with Pre-Stressed FRP Sheets ”, 12th International Congress on Civil Engineering, July 12-14, 2021, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian)
 133. Asghari, R, Abedi, K, Chenaghlou, M R and Shekastehband, B, “Determination of the Appropriate Geometric Form and Investigation into Collapse Behavior of a New Hybrid Cable-Strut Structure”, 12th International Congress on Civil Engineering, July 12-14, 2021, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian)
 134. Sarmasti, H, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Investigation into the Stability of the Transmission Lines under Simultaneous Wind Load and Ice Shedding”, 12th International Congress on Civil Engineering, July 12-14, 2021, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian)
 135. Ahmadnia, Y, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Investigation into the Stability Behavior and Progressive Collapse of Double Dome Double Layer Free Form Space Structures”, IASS2020/21-Surrey7, August 23-27, 2021, Surrey, England.
 136. Sarmasti, H, Abedi, K and Chenaghlou, M R, “Stability Analysis of Transmission Line under Wind Load”, IASS2020/21-Surrey7, August 23-27, 2021, Surrey, England.
 137. Matinpour, M H, Abedi, K and Shekastehband, B, “Investigation into the Instability and Collapse Behaviour of Cable-Stiffened Single-Layer Latticed Barrel Vaults with Different Forms of out-of-plane Cables”, IASS2020/21-Surrey7, August 23-27, 2021, Surrey, England.
 138. Khalili, R, Abedi, K and Poursha, M, “Seismic Behavior Factor of Single-Layer Barrel Vaults”, IASS2020/21-Surrey7, August 23-27, 2021, Surrey, England.
 139. Taheri, M, Chenaghlou, M R and Abedi, K, “The investigation into the Stability Behaviour of Single-Layer Braced Domes with Bolt-Column Joints”, IASS2020/21-Surrey7, August 23-27, 2021, Surrey, England.
 140. Esmailnejad, H, Chenaghlou, M R and Abedi, K, “Connection Orientation Calculation in Single-Layer Lattice Space Structures Using Formex Algebra”, IASS2020/21-Surrey7, August 23-27, 2021, Surrey, England.
 141. Esmailnejad, H, Chenaghlou, M R and Abedi, K, “Connection Geometry Evaluation in Free Form Space Structures”, IASS2020/21-Surrey7, August 23-27, 2021, Surrey, England.
 142. Shaki, J and Abedi, K, “Dynamic Instability Analysis of Industrial Buildings with Double-Layer Grid Roofs and Double-Layer Vertical Walls Subjected to Industrial Machinery Loadings”, 13th National Congress on Civil Engineering, May 10-12, 2021, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. (in Persian)
 143. Heidarian, P, Abedi, K and Poursha, M, “Investigation into Behavior of Double-Layer Barrel Vault Space Structures under Earthquake Loading and Extraction of Modification Factors of Seismic Responses”, 13th National Congress on Civil Engineering, May 10-12, 2021, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. (in Persian)
 144. Asghari, R, Abedi, K, Chenaghlou, M R and Shekastehband, B, “Investigation into the Stability Behavior of  a New Hybrid Cable-Strut Structure with Force Limiting Device (FLD)”, 13th National Congress on Civil Engineering, May 10-12, 2021, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. (in Persian)
 145. Matinpour, M H, Abedi, K and Shekastehband, B, “Instability Behavior of Cable-Stiffened Single-Layer Latticed Barrel Vaults with New Form of out-of-plane Cables”, 13th National Congress on Civil Engineering, May 10-12, 2021, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. (in Persian)
 146. Abedi, K, Asghari, R, Chenaghlou, M R and Shekastehband, “A Parametric Study on the Instability Behavior of a New Hybrid Cable Dome”, IASS2022, September 19-23, 2022, Beijing, China.
 147. Abedi, K and Shaki J, “Dynamic Instability Analysis of Industrial Buildings with Flat Double Layer Grid Floors and Walls under Impact Loading”, IASS2022, September 19-23, 2022, Beijing, China.
 148. Poursha, M, Abedi, K, Jafarzadeh, H, Heidarian, P and Abdollahi, A, “Investigation into the Seismic Behavior of Space Structures and Extraction of Modification Factor of Seismic Responses”, IASS2022, September 19-23, 2022, Beijing, China.
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------
Supervised Ph. D Theses
 

 1. بررسی خرابی پیشرونده در سازه های فضاکار شبکه ای دولایه (به عنوان استاد مشاور)
An Investigation into the Progressive Collapse of Double-Layer Grid Space Structures, July, 2001.
 1. بررسی رفتار دینامیکی سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد- مخزن- رسوب با استفاده از روش عناصر محدود (مشترک با دکتر قره باغی)
Dynamic Analysis of Concrete Gravity Dams Considering Dam-Reservoir-Sediment Interaction Using Finite Element Method, January 2011.
 1. انتشار دینامیکی خرابی موضعی در سیستم های کش بستی (مشترک با دکتر چناقلو)
Dynamic Propagation of Local Collapse in Tensegrity Systems, December 2011.
 1. کنترل شکل و ارتعاش سازه های غشایی مرکب هوشمند (مشترک با دکتر چناقلو)
Shape and Vibration Control of Smart Membrane Structures, November 2012.
 1. بررسی رفتار سازه های فضاکار چلیکی در برابر خرابی پیشرونده (مشترک با دکتر تقی زادیه)
An Investigation into the Progressive Collapse of Barrel Vault Space Structures, March 2013.
 1. آنالیز ارتجاعی تیرهای جدارنازک با هسته برشی به روش دقیق و کاربرد آن در آنالیز سازه های ساختمانی نامنظم (مشترک با دکتر رافضی)
Elastic Analysis of Thin-Walled Beams with Shear Core, Using Exact Method and Its Application in the Analysis of Irregular Structures, May 2013.                
 1. برآورد پارامتر های طراحی لرزه ای قاب های خمشی مرکب (ستون بتن مسلح – تیر فولادی) (مشترک با دکتر چناقلو)
Estimation of Seismic Design Parameters of Special Composite Moment Frames (Reinforced Concrete Columns – Steel Beams), January 2014.
 1. بررسی رفتار پایداری سازه های فضاکار مشبک فرم آزاد دوگنبدی (مشترک با دکتر چناقلو)
Investigation into the Stability Behavior of Double-Domes Free-Form Reticulated Space Structures, September 2015.
 1. مطالعه عددی و آزمایشگاهی پانل های دیوار برشی فولادی سرد شکل دهی شده با پوشش فولادی برای بهبود عملکرد لرزه ای سازه ها (مشترک با دکتر رافضی)
The Numerical and Experimental Study of Steel Sheathed Cold-Formed Steel Shear Wall Panels for Seismic Protection of Structures, June 2016.
 1. مقاوم سازی ستون های بتن مسلح پل با کاربرد همزمان پروفیل های فولادی و پوشش CFRP  (مشترک با دکتر افشین)
Seismic Retrofitting of RC Bridge Columns Using Hybrid Application of Steel Profiles and CFRP Wraps, January 2020.
 1. تاثیر پوشش های بتن پودری واکنش پذیر ( RPC) در مقاومت خمشی تیر های بتن مسلح تحت بار های استاتیکی (مشترک با دکتر افشین)
The Effect of the Reactive Powder Concrete Covers on the Flexural Strength of the RC Beams under Static Flexural Loads, January 2020.
 1. کنترل پایداری سازه های فضاکار دولایه چلیکی با ابزار محدودگر نیروی جدید (با الهام از BRB) (مشترک با دکتر چناقلو)
Stability Analysis of Double-Layer Barrel Vaults Equipped with Novel Force Limiting Device (Inspired by BRB), June 2020.
 1. بررسی پایداری و رفتار لرزه ای چلیک های دولایه با دیوارهای عمودی دولایه (مشترک با دکتر چناقلو)
The Evaluation of Stability and Seismic Behavior of Double-Layer Barrel Vaults with Vertical Double-Layer Walls, February 2021.
 1. بررسی خرابی پیشرونده خطوط انتقال نیرو تحت اثر باد (مشترک با دکتر چناقلو)
Investigation into Progressive Collapse of Transmission Lines under Wind Load, April 2022.
 1. بررسی رفتار خرابی پیشرونده‌ی گنبد کابلی لِوی با یک فرم ترکیبی جدید (مشترک با دکتر چناقلو)
Investigation into the Progressive Collapse Behavior of Levy Cable Dome with a New Hybrid Form, September 2022.
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------
Supervised M. Sc Theses
 
 

 1. تحليل ناپايداري ديناميكي ساختمان هاي صنعتي تحت اثر بارهاي ضربه اي
Dynamic Instability Analysis of Industrial Buildings Subjected to the Impulsive Loading, November 2001.
 1. بررسی خرابي پيشرونده  در قاب هاي فضايي (مشترک با دکتر چناقلو)
Investigation into the Progressive Collapse Behavior of Space Steel Frames, February, 2002.
 1. فرمول بندي لاگرانژي براي تحليل غير خطي هندسي اعضای خمشی
Lagrangian Formulation for Geometrically Nonlinear Analysis of Bending Elements, August 2002.
 1. ناپايداري ديناميكي سازه هاي چليكي تک لایه تحت بارهاي زلزله (مشترک با دکتر چناقلو)
Dynamic Instability Analysis of Single-Layer Barrel Vaults Subjected to the Earthquake Loading, August 2002.
 1. بررسي رفتار يك مقطع جديد براي ستونهاي فولادي پر شده با بتن (مشترک با دکتر افشین)
 Investigation into the Behaviour of a Novel Steel Section Used for Concrete Filled Tubular Columns, August 2002.
 1. مطالعه  پايداري ستون هاي فولادي توخالي پر شده از بتن
Investigation into the Stability Behaviour of Concrete Filled Tubular Columns, September 2002.
 1. طراحي اتصال نیامی سازه هاي فضاكار از چدن استمپر شدهADI  (مشترک با دکتر چناقلو)
Design of Socket Joint in Space structures Using Austempered Ductile Iron (ADI), July 2003.  
 1. بررسي رفتار تير رابط در قاب هاي فولادي با مهاربند غير هم مركز
Investigation into the Behavior of Link Beam in EBF Steel Frames, September 2003.
 1. بررسي رفتار ناپایداری سازه های فضاکار کش بستی
Investigation into the Instability Behavior of Tensegrity Space Structures, March 2004.
 1. رفتار خرابي ديوارهاي برشي فولادي (مشترک با دکتر چناقلو)  
Collapse Behavior of Steel Shear Walls, April 2004.  
 1. تحليل ناپايداري استاتیکی سازه هاي فضاكار تاشوي سازگار با المان هاي قيچي سان (مشترک با دکتر چناقلو)
Instability Analysis of Compatible Foldable Space Structures Consisted of Scissor-Like Elements, March 2005.
 1. بررسي رفتار كمانشي و پس كمانشي پوسته هاي استوانه اي جدارنازک با ضخامت متغیر در معرض فشار يكنواخت بيروني (مشترک با دکتر شوکتی)
Investigation into the Buckling and Post-Buckling Behavior of Cylindrical Shells with Varying Thickness under External Pressure, March 2005.  
 1. بررسي رفتار دو نوع اتصال تير- ستون CFT با سخت کننده های داخلی تحت بارگذاری چرخه اي
Investigation into the Behavior of Two Types of CFT Connections with Internal Stiffeners under Cyclic Loading, August 2005.
 1. تحليل رفتاري شمع های دریایی خورده شده مرمت یافته با  استفاده از مواد كامپوزيتي CFRP   (به عنوان استاد مشاور)
Performance Analysis of Retrofitted Corroded Marine piles with CFRP, September 2005.
 1. بررسی تاثیر میراگر ستون مایع تنظیم شده فعال در پاسخ لرزه ای سازه های بلند (مشترک با دکتر چناقلو)
 Investigation of Efficiency of Active Tuned Liquid Column Damper on Seismic Response of Tall Structures, October 2005.
 1. بررسي اثر رفتار اتصال نيامي از چدن ADI بر روي رفتار شبکه های فضاكار دولايه (مشترک با دکتر چناقلو)
 Investigation into the Effects of Austempered Ductile Socket Joint on the Behavior of Double Layer Grid, December 2005.
 1. بررسي مسئله انتشار کمانش در خطوط لوله دريایی با توجه به اثر سيال داخلي (مشترک با دکتر قره باغی)
Investigation into the Buckle Propagation in Offshore Pipelines with Effect of Pipe Inner Flow, December 2005.  
 1. بررسی رفتار خرابي ديوار برشي فولادي تحت اثر بارگذاري چرخه اي
Investigation into the Collapse Behavior of Steel Shear Walls under Cyclic Loading, May 2006.
 1. بررسي رفتار خرابي ديوارهاي برشي فولادي در ساختمان هاي مرتفع تحت اثر بار جانبي و ثقلي
Investigation into the Collapse Behavior of Steel Shear Walls in Tall Buildings under Vertical and Horizontal Loading, September 2006.
 1. بررسي رفتار لرزه ای اسكله صندوقه ای با احتساب اندر كنش آب- خاك سازه (مشترک با دکتر قره باغی)
Study of Seismic Performance of Caisson-Type Quay Wall Including Soil-Sea-Structure Interaction, October 2006.
 1. رفتار سازه اي ستون هاي دوجداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) (مشترک با دکتر چناقلو)
Investigation into the Behavior of Concrete-Filled Double Skin Steel Tubular (CFDST) Columns, November 2006.
 1. بررسي رفتار ناپايداري سازه هاي فضاكار گنبدي كش بستي
Investigation into the Instability Behavior of Tensegrity Dome-Shaped Space Structures, December 2006.
 1. بررسي رفتار خرابي ديوار برشي فولادي بازشودار (مشترک با دکتر چناقلو)
Investigation into the Collapse Behavior of Steel Shear Wall with Opening, February 2007.
 1. بررسی پایداری استاتیکی سازه های تخت فضاکار کش بستی ناپیوسته عضو فشاری (مشترک با دکتر شیدایی)
Investigation into the Statically Stability Behavior of Non-Continuous Strut Tensegrity, February 2007.
 1. بررسی پایداری گنبد های فضاکار کش بستی تحت اثر باد ( به عنوان استاد مشاور)
 Stability Study of Tensegrity Domes under Wind Loading, July 2007.                   
 1.  بررسي رفتار ستون هاي فولادی پر شده با بتن و تقويت شده با مقطع فولادی (SR-CFT)
Investigation into the Behavior of Steel-Reinforced Concrete Filled Steel Tubular Columns (SR-CFT, July 2007.
 1. بررسي رفتار ناپايداري شبكه های دولايه كش بستي
Investigation into the Instability Behavior of Double-Layer Tensegrity Grids, October 2007.
 1. بررسي اندركنش ورق و قاب در قاب فولادي مقاوم سازي شده با ديوار برشي فولادی (مشترک با دکتر چناقلو)
Investigation into the Plate-Frame Interaction in Steel Frames Retrofitted by Steel Plate Shear Wall (SPSW), November 2007.
 1. مقاوم سازی  لرزه اي ستون هاي بتن مسلح با استفاده از روکش های فولادي بهبود یافته (مشترک با دکتر افشین)
Seismic Retrofitting of Reinforced Concrete Bridge Columns Using Rectified Steel Jackets, January 2008.
 1. بررسي رفتار ستون هاي CFT مسلح شده با الیاف فولادی (SFRCFT) (مشترک با دکتر افشین)
Investigation into the Behavior of CFT Columns Reinforced with Steel Fibers (SFRCFT), January 2008.
 1. تحليل ناپايداري استاتيكي سازه هاي فضاكار تاشوي ناسازگار تخت (مشترک با دکتر چناقلو)
Instability Analysis of Incompatible Deployable Flat Space Structures, April 2008,
 1. مطالعه رفتار  كمانشی و پس کمانشی مخازن استوانه ای با ضخامت متغیر در معرض بارهای فشاری جانبی، فشاری محوري و ترکیبی
Investigation of Buckling and Post-Buckling Behavior of Cylindrical Reservoirs under External Pressure, axial Compression and Combined Loading, July 2008.
 1. مدل سازی عددی رفتار پیچ سنگ مخروطی تحت  بار دینامیکی ضربه ای (مشترک با دکتر فردوسی)
Numerical Modeling of Cone Bolt under Impact Dynamic Loading, August 2008.
 1. بررسي تاثیر پارامترهاي موثر در رفتار خرابي ديوار برشي فولادي به كار رفته در ساختمان هاي بلند (مشترک با دکتر چناقلو)
Investigation into the Effects of Main Parameters on the Behavior of Steel Shear Walls in Tall Buildings, September 2008. 
 1.  بررسي رفتار تجربی كمانشي پوسته هاي استوانه اي با ضخامت متغير تحت بار تركيبي فشار محوري و  فشار خارجي (مشترک با دکتر شوکتی)
Experimental Study on the Buckling Behavior of Thin-walled Cylindrical Shells with Varying Thickness under Axial Compression and External Pressure, March 2009.
 1. بررسي پديده انتشار كمانش ديناميكي در خطوط لوله دريايي تحت فشار هیدرواستاتیک خارجی (مشترک با دکتر قره باغی)
Investigation into the Dynamic Buckle Propagation in Offshore Pipelines under Hydrostatic Pressure, April 2009.
 1. بررسي رفتار ناپايداري سازه هاي فضاكار (CP) Cable-Strut
Investigation into the Instability Behavior of Cable-Strut (CP) Grids of Space Structures, June 2009.
 1. بررسی اثرات خطای ساخت اعضا در ظرفیت باربری و رفتار خرابی شبکه های دولایه فضاکار (مشترک با دکتر شیدایی)
Investigation into the Effects of Member Manufacture Error on the Load Carrying Capacity and Collapse Behavior of Double-Layer Space Grids, October 2009.
 1. تحلیل دینامیکی خط 1 مترو تبریز به روش عددی و تحلیلی (مشترک با دکتر فردوسی)
Dynamic Analysis of First Line of Tabriz Subway Tunnel Using Numerical and Analytical Methods, February 2010.
 1. بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی بازشودار و بدون بازشو با سخت کننده ها
Investigation into the Behavior of Stiffened Steel Shear Walls with and without Opening, September 2010.
 1. بررسی آزمایشگاهی رفتار لوله های روی بستر ثابت  تحت ارتعاشات ناشی از تشکیل گردابه بر اثر عبور جریان ماندگار (مشترک با دکتر قره باغی)
Experimental Study of Vortex Induced Vibrations of Subsea Pipelines near a Rigid Bed in Steady Current, October 2010.
 1. مقاوم سازی لرزه ای اتصالات قاب های بتن مسلح با استفاده از روکش های فولادی بهبود یافته (مشترک با دکتر افشین)
Seismic Retrofitting of Reinforced Concrete Beam-Column Connections Using Rectified Steel Jackets, October 2010.
 1. بررسی رفتار لرزه ای شبکه های دولایه تخت کش بستی (مشترک با دکتر چناقلو)
Investigation into the Seismic Behavior of Flat Tensegrity Space Structures, November 2010. 
 1. رفتار ناپایداری سازه های چلیکی کش بستی مدولار و غیر مدولار
Instability Behavior of Modular and Non-modular Barrel Vault Tensegrity Structures, February 2011.
 1. مطالعه پارامتری روی اثرات  کمانش گیرها در انتشار دینامیکی کمانش در خطوط لوله دریایی (مشترک با دکتر قره- باغی)
Parametric Investigation into the Effects of Buckle Arrestors on the Arresting of Dynamic Buckle Propagation in Pipelines, February 2011.
 1. بهسازی لرزه ای ستون های دایره ای بتن مسلح پل ها با استفاده از جاکت های بتنی، فولادی و FRP  و مقایسه رفتارهای حاصل (مشترک با دکتر افشین)
Comparative Investigation into the Seismic Retrofitting of Circular Reinforced Concrete Bridge Columns Using FRP, Concrete and Steel Jackets, February 2011.
 1. تعیین مکانیزم جمع شدگی سیستم نگهدارنده اولیه تونل های قطعه چهارم راه آهن اصفهان-شیراز (مشترک با دکترستاروند)
Analysis of Initial Support Deformation at Esfahan-Shiraz Railway Tunnel-Lot 4, February 2011.
 1. بررسی رفتار ستون های فولادی پر شده با بتن (CFT ) تحت تاثیر آتش و پارامترهای موثر بر آن
Investigation into the Behavior of Concrete-Filled Steel Tubular (CFT) Columns under Fire and other Effective Parameters, March 2011.
 1. مطالعه تاثیر خزش بر رفتار ستون های فولادی پر شده با بتن تحت بار چرخه ای (مشترک با دکتر افشین)
Investigation into the Effects of Creep on the Behavior of Concrete-Filled Steel Tubular (CFT) Columns Subjected to the Cyclic Loading, July 2011.    
 1. بررسی عملکرد لرزه ای دیوارهای  برشی فولادی در سازه های بلند (مشترک با دکتر پورشاء)
Investigation into the Seismic Performance of Steel Shear Wall Systems in Tall Buildings, September 2011.
 1.  رفتار ناپایداری دینامیکی شبکه های دولایه فضاکار تحت بارهای ضربه ای
Investigation into the Dynamic Instability Behavior of Double-Layer Grids Subjected to the Impulsive Loading, October 2011.
 1. بررسی آزمایشگاهی رفتار خطوط لوله  زیردریایی روی بستر فرسایشی تحت ارتعاشات ناشی از گردابه ها در  اثر عبور جریان ماندگار (مشترک با دکتر قره باغی)
Experimental Study of Vortex Induced Vibrations (VIVs) of Marine Pipelines Near an Erodible Bed in Steady Current, September 2012.
 1. مقاوم سازی تیرهای بتن آرمه در برابر بار ضربه ای ناشی از برخورد پرتابه با استفاده از کامپوزیت FRP (مشترک با دکتر افشین)
Strengthening of Reinforced Concrete Beams Using FRP Composite under Impact Loading, October 2012.
 1. مقاوم سازی  اعضاء خمشی مجاور اتصال در سازه های بتن آرمه با استفاده از کامپوزیت FRP (مشترک با دکتر افشین)
Retrofitting of RC Beams in the Connection Area by FRP, February 2013.
 1. مقاوم سازی اتصالات بتنی با پلیمرهای مسلح شده با FRP  (مشترک با دکتر افشین)
Retrofitting of RC Connections by FRP, February 2013.
 1. بررسی تاثیر مصالح و سیال عامل فشار در طراحی کمانشی خطوط لوله دریایی و کمانش گیرها (مشترک با دکتر قره باغی)
Investigation into the Effects of Material and the Fluid responsible for Induced Pressure on the Buckling Design of Pipelines and Arrestors, March 2013.
 1. بررسی رفتار قاب های فولادی مقاوم سازی شده با دیوار برشی فولادی با مقاومت تسلیم پایین در در ساختمان های بلند (مشترک با دکتر پورشاء)
Investigation into the Behavior of Steel Frames Retrofited by Steel Plate Shear Walls with Low Yield Strength in Tall Buildings, October 2013.
 1. بررسی رفتار ستون های CFT تقویت شده با سخت کننده  و ساخته شده از بتن با مقاومت بالا در برابر آتش
Fire Behavior of High Strength Concrete-Filled Steel Tubular Columns with Stiffeners, October 2013.
 1. کاربرد RPC در سازه های مقاوم در برابر ضربه (مشترک با دکتر افشین)
Application of RPC (Reactive Powder Concrete) in Impact-Resistant Structures, October 2013.
 1. بررسی رفتار ستون های دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFTDST) تحت اثر بارگذاری چرخه ای (مشترک با دکتر چناقلو)
Investigation into the Behavior of Concrete-Filled Double Skin Steel Tubular (CFDST) Columns under Cyclic Loading, January 2014.
 1. مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتن مسلح با استفاده از نوارهای فلزی پیش تنیده (محصور سازی فعال (مشترک با دکتر افشین)
Seismic Retrofitting of Reinforced Concrete Columns Using External Pre-Stressed Steel Strips (Actively Confinement), February 2014.
 1. بررسی ناپایداری استاتیکی قاب های RCS بلند مرتبه در برابر نیروهای جانبی (مشترک با دکتر چناقلو)
Instability Investigation of RCS Moment Frames under Lateral Loads, May 2014.
 1. بررسی آزمایشگاهی خطوط لوله دریایی روی بستر صلب، تحت ارتعاشات ناشی از گردابه در اثر موج (به عنوان استاد مشاور)
Experimental Study of Vortex-Induced Vibration (VIVs) of Marine Pipelines near a Rigid Bed in Wave. September 2014.
 1.  بررسی انتشار دینامیکی خرابی در سازه های فضاکار دولایه چلیکی
Investigation into Dynamic Progressive Collapse in Double-Layer Barrel Vault Space Structures, February 2015.
 1. مطالعه و بررسی مقاوم سازی  اتصالات تیر به ستون بتن آرمه با کامپوزیت های FRP (مشترک با دکتر افشین)
Retrofitting of RC Beam-Column Joints Using CFRP Composites, February 2015.
 1. بررسي تاثير ناحیه اتصال  بر رفتار لرزه اي مهاربندي هاي تمام فولاد مقاوم در برابر کمانش
An Investigation into the Effect of Connection Zone on the Seismic Behavior of All Steel Buckling Restrained Braces (BRBs), February 2015.
 1. بررسی ضرایب اصلاح پاسخ های لرزه ای در ساختمان های فولادی با سیستم مهاربندی واگرا (مشترک با دکتر پورشاء)
Evaluation of Seismic Response Modification Factors of Eccentrically Braced Steel Structures, March 2015.
 1. بررسی رفتار پایداری سازه های فضاکار چلیکی تک لایه با در نظر گرفتن اثر لاپه ها
Stability Analysis of Lattice Single-Layer Barrel Vaults Considering the Effects of Purlins, November 2015.
 1. بررسی اثر ناکاملی در طول اعضا (نامیزانی) در رفتار  پایداری گنبدهای دولایه
Investigation into the Effects of Member Length Imperfection (Lack-of-Fit) on the Stability Behavior of Double-Layer Braced Domes, December 2015.
 1. بررسی رفتار ستون های تقویت شده فولادی دوجداره پرشده با بتن (CFDST) تحت اثر آتش (مشترک با دکتر شکسته بند)
Investigation into Stiffened Concrete Filled Double Skin Steel Tubular Columns under Fire, January 2016.
 1. بررسی پایداری گنبدهای دولایه اسکالپ
Investigation into the Stability Behavior of Double-Layer Scallop Domes, March 2016.
 1. تاثیر ناکاملی های هندسی در رفتار کمانشی و پس کمانشی مخازن استوانه ای با ضخامت متغیر
The Effect of Dents on the Buckling and Post-buckling Behavior of Cylindrical Shells with Stepwise Variable Thickness, March 2016.
 1. بررسی رفتار سازه بلند از نوع دیاگرید در برابر بار جانبی (مشترک با دکتر چناقلو)
Investigation into the Behavior of Diagrid Tall building subjected to the Lateral Loads, February 2017.
 1. بررسی خرابی پیشرونده در سازه های فضاکار چلیکی دولایه به روش مسیر جایگزین
Investigation into the Progressive Collapse of Double-Layer Barrel Vault Space Structures Using Alternate Path Method, July 2017.
 1. بررسی ناپایداری سازه های فضاکار چلیکی Cable-Strut با سیپلکس های DP
Investigation into the Instability Behavior of Cable-Strut Barrel Vault Space Structures, Composed of DP Modules, January 2018.
 1. بررسی رفتار پایداری سازه های فضاکار فرم آزاد دوگنبدی دولایه (مشترک با دکتر چناقلو)
Investigation into the Stability Behavior of Double Domes Double-Layer Free Form Space Structures, March 2018.
 1. بررسی عددی پیوند بین دانه های خاک ماسه ای بهسازی شده به روش بیولوژیکی با استفاده از روش اجزای گسسته (مشترک با دکتر امامی تبریزی)
Numerical Evaluation of Inter-Particle Bonding of Biologically Improved Sandy Soil by Discrete Element Method, February 2018.
 
 1. بررسی رفتار سازه های فضاکار چلیکی تک لایه تحت اثر بار زلزله و استخراج ضرایب اصلاح پاسخ  های لرزه ای (مشترک با دکتر پورشاء)
Investigation into the Seismic Behavior of Single-Layer Barrel Vault Space Structures and Extraction of Modification Factors of Seismic Responses, March 2018.
 1. بررسی پایداری سازه های فضاکار فرم آزاد سه گنبدی شبکه ای تک لایه
Investigation into the Stability Behavior of Single-Layer Triple Domes Free-Form Reticulated Space Structures, June 2018.
 1. بررسی خرابی پیشرونده در گنبد های معلق به روش مسیر جایگزین
Investigation into the Progressive Collapse of Suspen Domes Using Alternate Path Method, September 2019.
 1. بررسی احتمالاتی تاثیر ناکاملی (نامیزانی اعضا) در رفتار پایداری گنبد های دولایه اسکالوپ (مشترک با دکتر چرختاب بسیم)
Probabilistic Investigation into the Effects of Lack of Fit Imperfection of Members on the Stability Behavior of Double-Layer Scallop Domes, September 2019.
 1. بررسی رفتار پایداری گنبد های مشبک تک لایه با اتصالات نیمه صلب Bolt-Column (مشترک با دکتر چناقلو)
Investigation into the Stability Behavior of Single-Layer Braced Domes with Bolt-Column Joints, January 2020.
 1. بررسی اثر ناکاملی در طول اعضا (نامیزانی اعضا) در رفتار پایداری سازه های فضاکار چلیکی دولایه
Investigation into Effect of Member Length Imperfection (Lack of Fit) on the Stability Behavior of Double-Layer Barrel Vault Space Structures, January 2020.
 1. طراحی و نوآوری در اتصالات با زاویه آزاد برای فرم های آزاد سازه های فضاکار شبکه ای تک لایه (مشترک با دکتر چناقلو)
Design and Innovation of Free Angle Connection for Single-Layer Free-Form Reticulated Space Structures, September 2020.
 1. تحلیل ناپایداری ساختمان های صنعتی با کف و دیوار شبکه دولایه فضاکار تحت اثر بارهای ضربه ای
Dynamic Instability Analysis of Industrial Buildings with Flat Double Layer Grid Floors and Walls under Impact Loading, December 2021.
 1. بررسی رفتار سازه های فضاکار گنبدی تک لایه تحت اثر بار زلزله و استخراج ضرایب اصلاح پاسخ های لرزه ای (مشترک با دکتر پورشا)
Investigation into the Seismic Behavior of Single-Layer Dome Space Structures and Extraction of Modification Coefficients of Seismic Responses, September 2022.
 1. بررسی رفتار سازه های فضاکار چلیکی دولایه تحت اثر بار زلزله و استخراج ضرایب اصلاح پاسخ های لرزه ای (مشترک با دکتر پورشا)
Investigation into the Seismic Behavior of double-layer barrel vault Space Structures and Extraction of Modification Coefficients of Seismic Responses, September 2022.
 1. بررسی اثر مدلسازی اتصالات بر پاسخ های سازه ای دیوارهای برشی فولادی (مشترک با دکتر اکبری)
Investigation of the Effect of Connection Modeling on the Structural Responses of Steel Plate Shear Walls, September 2022.
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------
Research Projects
 
A) Finished Research Projects
 

 1. Code of Practice for Skeletal Steel Space Structures, Journal No. 400, Office of Deputy for Strategic Supervision, Bureau of Technical Execution Systems, 2010.

 (مشترک با اعضای کمیته تدوین آیین نامه سازه های فضاکار به سرپرستی آقای دکتر شاهرخ مالک)
2. Iranian Maritime Pipeline Design Guideline, Ministry of Road and Transportation, Transportation Research Institute, February 2011. (مشترک با دکتر قره باغی)


B) Supervised Research Projects
 

 1. Construction of a System Similar to Masonary Barrel Vaults Using Lightweight High Strength Concrete, Management and Planning Organization of East Azerbaijan, 2006.( مجری طرح: دکتر حسن افشین، همکار طرح: مهندس عادل فردوسی)
 2. Fracture Criterion for Adhesively Bonded Double-Lap Joints, Sahand University of Technology, 2009(مجری طرح: دکتر نقدعلی چوپانی).

--------------------------------------------------------------------------------------------
Patents
 

 1. Buckling-Restrained Compression Member with Accordion Pattern in Space Structures, December 2019. (مشترک با خانم مهندس مریم پورشریفی و دکتر محمدرضا چناقلو)
 2. Buckling-Controlled Member in Double-Layer Reticulated Space Structures, February 2020.  (مشترک با آقای مهندس خیرااللهی و  دکتر محمدرضا چناقلو)

 
 

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی عمران - صندوق پستی: 11111-53318 | دفتر دانشکده عمران: 33444344-41-98+ | office-civil@sut.ac.ir