جمعه، 3 بهمن 1399 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

آرش اکبری حامد
مرتبه علمی :استادیار
تخصص : Structural Engineering- Earthquake Engineering
زمینه های تحقیقاتی : Analysis and Design of Steel Structures, Rehabilitation (Retrofitting) of Steel Structures, Passive Structural Vibration Control, Experimental Studies on Seismic Behavior of Steel Structures
مراکز تحقیقاتی :Structural Laboratory: Teaching Lab, Strong Floor & Concrete Lab, Earthquake Engineering Research Center

پست الکترونیکی: akbarihamed.a@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459396-41-98+
شماره فکس: 33459396-41-98+
رزومه:

                                

 
Arash Akbari Hamed, PhD
Assistant Professor

Sahand University of Technology
Faculty of Civil Engineering
Tabriz, Iran
Phone:    (+98) 41 3345 9396
E-mail:    akbarihamed.a@sut.ac.ir


Education

Jan 2011 – May 2015:     Sharif University of Technology
                                     PhD, Structural Engineering
                                     Tehrān, Iran

Sep 2008 – Sep 2010:     University of Tabriz
                                     MSc, Structural Engineering
                                     Tabrīz, Iran

Sep 2004 – Aug 2008:     University of Tabriz
                                     BSc, Structural Engineering
                                     Tabrīz, Iran


Thesis

PhD Thesis: Design, Modeling and Investigation of Seismic Behavior of Bracing Type Steel Shear Panels

MSc Thesis: Appropriate Ground Motion Selection for Near-Fault Structures

 
Skills & Activities

Languages:  ► English

                   ► Persian (Farsi)

                   ► Turkish (Azeri)

Interests:  ► Analysis and Design of Steel Structures

                ► Rehabilitation (Retrofitting) of Steel Structures

                ► Passive Structural Vibration Control

                ► Experimental Studies on Seismic Behavior of Steel Structures


Professional Membership

Iranian Society of Steel Structures (ISSS)

Teaching Expriences

► Statics

► Engineering Mechanics of Solids

► Mechanics of Materials Laboratory

► Computer Application in Civil Engineering

► Advanced Steel Structures

► Design of Steel Structures

► Steel Structures Project

► Rehabilitation (Retrofitting) of Steel Structures

► Seismic Design of Steel Structures

► Technical (Engineering) and Structural Drawing

► Technical English Language

► Theory of Structural Stability

► Special Topics on Design of Steel Plate Shear Walls
 
► Special Topics on the Connections of Steel Structures


Publication Highlights

Books

اکبری حامد، آ.، محمدجعفری صادقی، ع.، چرختاب بسیم، م. و امامی تبریزی، م. (1397). گزارش تحلیلی زمین لرزه سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ساعت 21:48 مورخ 21/8/1396)، مرکز تحقیقات زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند.


Journal Publications

جلالی، ع. و اکبری حامد، آ. (2013). "مطالعه دقت پاسخ‌های سازه‌ای ساختمان‌ها با استفاده از مقیاس‌های شدت زمین‌ لرزه‌ی اسکالر پیشرفته." نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 3-43(72): 59-67.

 
Akbari Hamed, A. and M. Mofid (2015). "On the experimental and numerical study of braced steel shear panels." The Structural Design of Tall and Special Buildings 24(14): 853-872.

Akbari Hamed, A. and M. Mofid (2015). "On the plastic analysis of concentrically braced frames with shear panel, obtaining predetermined collapse mechanism." The Structural Design of Tall and Special Buildings 24(5): 366-395.

Hamed, A. A. and M. Mofid (2015). "On the equivalent simple models of braced steel shear panels." Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings 168(8): 570-577.

Hamed, A. A. and M. Mofid (2016). "Parametric study and computation of seismic performance factors of braced shear panels." Scientia Iranica 23(2): 460-474.

Hamed, A. A. and M. Mofid (2017). "Plastic design of eccentrically braced frames with shear panels." Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings 170(1): 17-32.

اکبری حامد، آ. و بافنده نوبری، ح. (1398). "بررسی عددی رفتار لرزه ای اتصالات نوین خمشی با مقطع حرارت داده شده." نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، در دست چاپ.

 

Conference Proceedings

Jalali, A. and A. Akbari Hamed (2011). Investigation of vector-valued and advanced scalar intensity measures for estimation of structural responses under near fault ground motions. First International Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults, Iran, Tabriz.

اکبری حامد، آ. (2016). تحلیل و طراحی پلاستیک پانل های برشی فولادی همراه با مهاربندی، برای حصول مکانیسم خرابی مطلوب. دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری, ایران، تهران.

 

اکبری حامد، آ. (2016). مدل سازی و مطالعه آزمایشگاهی، پارامتریک و تعیین ضرایب لرزه ای پانل های برشی فولادی همراه با مهاربندی. دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، ایران، تهران.

 

اکبری حامد، آ. و چرختاب بسیم، م. (2016). مطالعه مقایسه ای رفتار لرزه ای مهاربندهای کمانش تاب تمام فولادی ترکیبی و ساده. اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، ایران، تهران.


Bafandeh Nobari, H. and A. Akbari Hamed (2017). On the seismic behavior of the HBS and RBS moment connections. EUROSTEEL 2017, Denmark, Copenhagen.


Chenaghlou, M. R. and A. Akbari Hamed (2017). Connection classification for a space structure jointing system. EUROSTEEL 2017, Denmark Copenhagen.

 

برزگر اصل، ر.، اکبری حامد، آ. و رحیم زاده، ح. (1397). بررسی عددی دیوار برشی فولادی اکستیک لانه زنبوری درون رو (Hexagonal Re-entrant). کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، تهران.
 

بافنده نوبری، ح. و اکبری حامد، آ. (2017). مقایسه رفتار چرخه ای اتصالات با مقطع کاهش یافته و حرارت داده شده در تیرهای I شکل. سومین همایش بین المللی مهندسی سازه، ایران، تهران.
 

چرختاب بسیم، م. و اکبری حامد، آ. (2017). ارزیابی احتمالاتی هزینه دوره عمر سازه ها با استفاده از روش زمان دوام. دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران، تهران.
 

رضایی، س.، اکبری حامد، آ. و چرختاب بسیم، م. (2018). بررسی عملکرد لرزه ای ستون های اتلاف کننده انرژی به عنوان میراگر فولادی جدید. نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، ایران، تهران.

امیری، و.، عابدی، ک. و اکبری حامد، آ. (2019). بررسی عددی رفتار دیوار برشی فولادی موج دار تقویت شده با لایه های CFRP با در نظر گرفتن جداشدگی بین لایه پلیمری و فولاد. یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران، شیراز.

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی عمران - صندوق پستی: 11111-53318 | دفتر دانشکده عمران: 33444344-41-98+ | office-civil@sut.ac.ir