دانشکده مهندسی عمران - اخبار

 برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 1399-1400

 تاريخ: 20/08/97

 

قابل توجه دانشجویان تمامی مقاطع دانشکده مهندسی عمران

ضمن آرزوی موفقیت در امتحانات پایانی، جهت مشاهده برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 1399-1400، فایل پیوست را دانلود کنید.


 درج در سايت توسط : Civil