دانشکده مهندسی عمران - اخبار

 اطلاعیه- اعلام برنامه زمان بندی مصاحبه غیر حضوری دکتری سال 99

 تاريخ: 07/09/97

 

اطلاعیه
 
قابل توجه داوطلبان معرفی شده (با و بدون آزمون) به آزمون مصاحبه غیر حضوری دکتری سال 99
رشته مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
 
به اطلاع داوطلبان عزیز می رساند آزمون مصاحبه غیر حضوری دوره دکتری مهندسی عمران 99، مطابق برنامه اعلامی این دانشگاه در روز چهارشنبه مورخه 9 مهر 1399 از ساعت 9 صبح  از طریق سامانه LMS دانشگاه صنعتی سهند برگزار خواهد شد.
 

جدول زمان بندی مصاحبه از هر داوطلب مطابق فایل های الصاقی در سایت این دانشکده است. لذا هر داوطلب باید بر اساس بازه زمانی خود، مندرج در جدول زمان بندی در سامانه LMS آنلاین و آماده برقراری ارتباط جهت انجام مصاحبه باشد. درج در سايت توسط : Civil