دانشکده مهندسی عمران - اخبار

 برگزاری همایش انگیزشی- تحصیلی پازل امید

 تاريخ: 07/09/97

 انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران برگزار می کند:
همایش انگیزشی- تحصیلی پازل امید
12 آذر ماه 1397
ساعت 14 الی 16
آمفی تئاتر شهید آوینی
همه دانشجویان علاقه مند می توانند به صورت رایگان در این همایش شرکت کنند.


 درج در سايت توسط : Civil