دانشکده مهندسی عمران - اخبار

 اطلاعیه شماره 4- قابل توجه دانشجویان معرفی شده به مصاحبه غیر حضوری دکتری سال 1400

 تاريخ: 19/03/00

 

اطلاعیه


به اطلاع داوطلبین محترم می رساند که جهت ورود به فضای مجازی مصاحبه می توانید در تاریخ های اعلام شده قبلی بر روی لینک های زیر کلیک کنید:


جلسه مصاحبه داوطلبان دکتری عمران ورودی جدید( گرایش سازه های هیدرولیکی و دریایی) -14001
 
http://vc3.sut.ac.ir/n68-001جلسه مصاحبه داوطلبان دکتری عمران (گرایش سازه)-14001
 
http://vc3.sut.ac.ir/n66-001جلسه مصاحبه داوطلبان دکتری عمران ورودی جدید( گرایش ژئوتکنیک) -14001
 


 درج در سايت توسط : Civil