دانشکده مهندسی عمران - اخبار

 اطلاعیه شماره 7- قابل توجه دانشجویان معرفی شده به مصاحبه غیر حضوری دکتری سال 1400

 تاريخ: 31/03/00

 

اطلاعیه

به اطلاع داوطلبان مصاحبه دکتری گرایش ژئوتکنیک می رساند که زمان شروع مصاحبه از ساعت 9:00 به ساعت 14:00 تغییر داده شده و جدول زمان بندی به روز شده به پیوست در بخش ضمائم قرار داده شده است.


 درج در سايت توسط : Civil