پنج شنبه، 6 مهر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

 


دانشکده مهندسی عمران

نام عنوان واحد
دکتر حسن افشین
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی عمران
دکتر آرش اکبری حامد
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی عمران
دکتر مهرداد امامی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی عمران
دکتر مهدی پورشا
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی عمران
دکتر محمد چرختاب بسیم
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی عمران
دکتر محمدرضا چناقلو
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی عمران
دکترحبیب حکیم زاده
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی عمران
دکتر کریم عابدی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی عمران
دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی عمران
محمد علی کی نژاد
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی عمران
دکتر علیرضا محمد جعفری صادقی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی عمران
ابراهیم عشقی
    مسئول دفتر دانشکده
    دانشکده مهندسی عمران
جعفر کرباسی
    تکنسین مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده
    دانشکده مهندسی عمران
حمید محمدزاده
    تکنسین مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده
    دانشکده مهندسی عمران
میثم ملایی
    کارشناس مسئول مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده
    دانشکده مهندسی عمران

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی عمران - صندوق پستی: 11111-53318 | دفتر دانشکده عمران: 33444344-41-98+ | office-civil@sut.ac.ir