سه شنبه، 30 دی 1399 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

 دکتر مهرداد امامی

    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی عمران
    تلفن: +98-41-33459398
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی عمران - صندوق پستی: 11111-53318 | دفتر دانشکده عمران: 33444344-41-98+ | office-civil@sut.ac.ir