پنج شنبه، 6 مهر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

  •  حوزه سازه های فولادی، سازه های بتن آرمه، سازه های بنايي، سازه های فضا کار


 
رديف عنوان توانمندی
1 طراحی لرزه ای سازه های فولادی، بتن آرمه و بنایی
2 مطالعات آزمایشگاهی سازه های فولادی
3 استفاده از تکنولوژی ها و سیستم های نوین در مهندسی سازه
4 طرح بهینه ی سازه های فولادی و بتنی
5 تحلیل قابلیت اعتماد در سازه ها
6  تحليل و طراحی ساختمانهای بلند
7 مقاوم سازی سازه های پراهميت در برابر خرابی پيش رونده
8 مدلسازی، تحليل و طراحی سازه های فضاکار
9 تحليل پايداری و رفتار خرابی سازه های فضاکار
10 تحليل و طراحی ساختمانهای بلند
11 اسکان موقت
 
  • حوزه بتن  و مصالح ساختمانی
 
رديف عنوان توانمندی
1 طرح اختلاط و ساخت بتنهای نوین و ویژه از قبیل بتن فوق توانمند، بتن با مقاومت بالا، بتن خودتراکم
2 طراحی و ساخت سگمنتهای نوین تونلهای مترو با استفاده از بتنهای نوین و ویژه
3 بتن های مسلح به ترکیب الیاف
4 بتن های خود ترمیم شونده
5 بتن های فوق توانمند
6 کاربرد نانوتکنولوژی و بایوتکنولوژی در سازه های بتن مسلح
 
 
  • حوزه مهندسی ژئوتکنيک، سازه های زیرزمینی و ژئوتکنیک زیست محیطی
 
رديف عنوان توانمندی
1 بهسازی خاک های مساله دار و زمین های نرم و بهسازی با مصالح نوین و دوستدار محیط زیست ( بهسازی بیولوژیکی خاک و ...)
2 تثبیت کانون های تولید ریزگردها (دریاچه ارومیه و ...)
3 پایدارسازی شیروانی ها و شیب های خاکی و سنگی (مخازن سد، راه، گودبرداری ها  و ...)
4 مقاوم سازی و کاهش آسب پذیری لرزه ای پی های سازه ها و بناهای تاریخی
5 آنالیز پایداری و طراحی سیستم های حائل و پوشش تونل ها
6  نشست های زمین و آنالیز ریسک در محیط های شهری در اثر حفر تونل های مترو
7 آنالیز پایداری و شکست در مصالح دانه ای و مصالح سنگریزه ای
8 آنالیز شکست در مصالح بالاست راه آهن (خطوط ریلی راه آهن)
9 ابزار دقیق و رفتارسنجی تونل ها،  سدها و زمین لغزش ها
10  ژئومکانیک مخازن و چاه های نفتی
11 پایدارسازی بستر لوله های انتقال نفت و گاز
12 آنالیز پایداری چاه های نفتی و بهینه سازی فشار چاه
13 پهنه بندی ژئوتکنیکی خطرات زمین لرزه
14 بهینه سازی و ارزیابی تزریق در زمین
15 فرونشست زمین و اثرات زیست محیطی
16 مدیریت بحران
17 مدلسازی فیزیکی و ساخت پایلوت های آزمایشگاهی برزگ مقیاس پدیده های ناهنجار ژئوتکنیکی و ژئومکانیکی
 
 
  • حوزه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تحليل خطر و مقاوم سازی
 
رديف عنوان توانمندی
1 ارزيابی لرزه ای انواع سازه های موجود (فولادی، بتنی،  بنايي و آثار تاريخی) و ارائه طرح مقاوم سازی برای بهبود عملکرد لرزه ای
2 کنترل غیرفعال سازه های مختلف (میراگر ها و جداسازها)
3  بهسازی و مقاوم سازی انواع سازه با روشهای نوین از قبیل پلیمرهای مسلح به الیاف کربن، بازالت، شیشه و آرامید و جاکتهای بتنی و فولادی پیش تنیده
4  تحلیل خطر زلزله و تحلیل ریسک
5 ارزيابی لرزه ای ساختمانهای بلند
6 عملکرد لرزه ای سازه ها تحت رکورد زلزله های حوزه نزديک گسل
 
 
  • حوزه مهندسی آب و سازه های هيدروليکی، مهندسی سواحل، بنادر و  سازه های دريایی
 
رديف عنوان توانمندی
1 بررسی وضعیت سلامت سکوهای ثابت شابلونی / خطوط لوله دریایی مستقر در دریا، تشخیص آسیب های احتمالی (محل و موقعیت آسیب، شدت آسیب) و ارائه راهکارهای اجرایی جهت تقویت سکو / خط لوله دریایی
2 طراحی و اجرای سیستم پایش لحظه ای سلامت سازه ای سکوهای ثابت شابلونی / خط لوله دریایی
3 مطالعه و طراحی سیستم کاهش حرکات لرزه ای سکوهای ثابت شابلونی مستقر در دریا
4 طراحی سیستم پهلوگیر برای سکوهای نیمه مستغرق
5 مطالعه و طراحی سیستم کاهش حرکات سکوهای نیمه مستغرق
6 طراحی و اجرای سیستم پایش لحظه ای سلامت سازه ای سکوهای نیمه مستغرق
7 طراحی موج شکن های توده سنگی جهت حفاظت سواحل / احداث بنادر
8 طراحی سیستم اسکله های شمع و عرشه / صندوقه ای جهت پهلوگیری شناور
9 طراحی سیستم های مهاربندی تک نقطه ای برای شناورها
10 ارزیابی مقاومت سکوهای دریایی موجود و ارائه روشهای تقویت (SMR) جهت افزایش عمر بهره دهی سکو (SMR = Strengthening, Modification and Repair)
11 طراحی اسکله های نفتی
12 شبیه سازی عددی جریان و انتقال رسوب در محیط های آبی
13 هیدرولیک آبشستگی در اطراف سازه های دریایی و هیدرولیکی
14 شکافت سدهای خاکی
15 شبیه سازی مواد آلاینده در محیط های آبی

 
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی عمران - صندوق پستی: 11111-53318 | دفتر دانشکده عمران: 33444344-41-98+ | office-civil@sut.ac.ir