سه شنبه، 30 مهر 1398 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دکتر آرش اکبری حامد
استادیار

شماره تماس : 33459396-41-98+
پست الکترونیکی : 
akbarihamed.a@sut.ac.ir

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی عمران - صندوق پستی: 11111-53318 | دفتر دانشکده عمران: 33444344-41-98+ | office-civil@sut.ac.ir