چهارشنبه، 2 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

کارشناسی: عمران- عمران

کارشناسی ارشد: سازه- زلزله- ژئوتکنیک- سازه های دریایی- محیط زیست

دکتری: سازه- ژئوتکنیک- آب و سازه های هیدرولیکی- سواحل، بنادر و سازه های دریایی
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی عمران - صندوق پستی: 11111-53318 | دفتر دانشکده عمران: 33444344-41-98+ | office-civil@sut.ac.ir